Výsledky vyhľadávania

 1. NázovEkonomická univerzita v Bratislave
  Odkaz pozriakronym : EUB
  Báza dát210w - pracovisko
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - súbor autorít osobných mien
  (22) - pracovisko
  (1) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 2. NázovEkonomická univerzita v Bratislave
  MestoBratislava
  Odkaz pozriUniversity of Economics in Bratislava
  EU v Bratislave
  Wirtschaftsuniversität Bratislava
  Economic University Bratislava
  University of Economics of Bratislava
  EU
  Pozri tiežskoršie záhlavie : Vysoká škola ekonomická v Bratislave
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (67) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (841) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (37) - ČLÁNKY
  (59) - súbor autorít korporácií a akcií
  (28) - dodávateľ
  (10) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (782) - KNIHY
  (10) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 3. NázovEkonomická univerzita v Bratislave. Archív ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava 5
  Odkaz pozriArchív EU v Bratislave
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave
  Báza dát210v - dodávateľ
  korporácia

  korporácia

 4. NázovEkonomická univerzita v Bratislave. Bratislavská Business School ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriBratislavská Business School EU v Bratislave
  BBS
  Pozri tiežskoršie záhlavie : Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave
  nadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - súbor autorít korporácií a akcií
  (2) - dodávateľ
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  korporácia

  korporácia

 5. NázovEkonomická univerzita v Bratislave. Centrum informačných technológií ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava 5
  Odkaz pozriCentrum informačných technológií EU
  CIT
  Pozri tiežskoršie záhlavie : Ekonomická univerzita v Bratislave. Ústav výpočtovej techniky. (Bratislava, Slovensko)
  nadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (1) - dodávateľ
  korporácia

  korporácia

 6. NázovEkonomická univerzita v Bratislave. Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriCPČ a US EU v Bratislave
  Centrum podnikateľských činností a univerzitných služieb Ekonomickej univerzity v Bratislave
  CPČaUS
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave
  Báza dát210v - dodávateľ
  korporácia

  korporácia

 7. NázovEkonomická univerzita v Bratislave. Centrum protidrogových a poradenských služieb ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriCentrum protidrogových a poradenských služieb EU
  Pozri tiež Ekonomická univerzita v Bratislave
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (1) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  korporácia

  korporácia

 8. NázovEkonomická univerzita v Bratislave. Centrum štúdií východnej a juhovýchodnej Európy ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriCentrum štúdií východnej a juhovýchodnej Európy EU v Bratislave
  CSVaJVE
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (2) - súbor autorít korporácií a akcií
  (2) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 9. NázovEkonomická univerzita v Bratislave. Centrum telesnej výchovy a športu ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava 5
  Odkaz pozriCentrum telesnej výchovy a športu EU
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  korporácia

  korporácia

 10. NázovEkonomická univerzita v Bratislave. Fakulta aplikovaných jazykov ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriFakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave
  Fakulta aplikovaných jazykov EU
  FAJ
  EUBFAJ
  FAJ
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave
  skoršie záhlavie : Ekonomická univerzita v Bratislave. Ústav jazykov. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (142) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (17) - súbor autorít korporácií a akcií
  (6) - dodávateľ
  (4) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia