Výsledky vyhľadávania

 1. NázovEkonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriFakulta podnikového manažmentu EU
  FPM EU
  EUBFPM
  FPM
  Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
  Faculty of Business Management University of Economics in Bratislava
  FPM
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (12) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (861) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (123) - ČLÁNKY
  (20) - súbor autorít korporácií a akcií
  (6) - dodávateľ
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (103) - KNIHY
  (133) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 2. NázovFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra informačného manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra informačného manažmentu FPM EU
  KIM
  EUBFPMKIM
  FPMKIM
  KIM FPM
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (25) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (3) - KNIHY
  (342) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 3. NázovFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra manažmentu ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra manažmentu FPM EU
  FPM KPM
  KPM
  EUBFPMKPM
  FPMKPM
  KM FPM
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (58) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - súbor autorít korporácií a akcií
  (17) - KNIHY
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 4. NázovFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra manažmentu výroby a logistiky ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU
  KMV
  KML
  EUBFPMKML
  FPMKML
  KMVaL FPM
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (62) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (16) - súbor autorít korporácií a akcií
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (8) - KNIHY
  (625) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 5. NázovFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikovohospodárska ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra podnikovohospodárska FPM EU
  FPM KPO
  KPO
  EUBFPMKPO
  FPMKPO
  KPH FPM
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (158) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (33) - ČLÁNKY
  (21) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (46) - KNIHY
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 6. NázovFakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikových financií ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra podnikových financií FPM EU
  KPF
  EUBFPMKPF
  FPMKPF
  KPF FPM
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta podnikového manažmentu. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (98) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - súbor autorít korporácií a akcií
  (16) - KNIHY
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia