Výsledky vyhľadávania

 1. NázovEkonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výskumné a inovačné centrum ((Banská Bystrica, Slovensko))
  MestoBanská Bystrica
  Odkaz pozriVýskumné a inovačné centrum Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Research and Innovation Centre, Faculty of Economics, Matej Bel University, Banská Bystrica
  Pozri tiežnadradený termín : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta. (Banská Bystrica, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (1) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  korporácia

  korporácia

 2. NázovUniverzita Mateja Bela ((Banská Bystrica, Slovensko))
  MestoBanská Bystrica
  Odkaz pozriUniversity of Matej Bel
  UMB
  Matej Bel University
  Université Matej Bel de Banská Bystrica
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - súbor autorít korporácií a akcií
  (5) - dodávateľ
  (22) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 3. NázovUniverzita Mateja Bela. Fakulta humanitných vied ((Banská Bystrica, Slovensko))
  MestoBanská Bystrica
  Odkaz pozriFakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica
  Matej Bel University, Faculty of Humanities
  Pozri tiežnadradený termín : Univerzita Mateja Bela. (Banská Bystrica, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (1) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (5) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 4. NázovUniverzita Mateja Bela. Právnická fakulta ((Banská Bystrica, Slovensko))
  MestoBanská Bystrica
  Odkaz pozriPrávnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Matej Bel University, Faculty of Law
  Právnická fakulta UMB Banská Bystrica
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 5. NázovUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta ((Banská Bystrica, Slovensko))
  MestoBanská Bystrica
  Odkaz pozriEkonomická fakulta UMB
  Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
  Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici
  Université Matej Bel de Banská Bystrica, Faculté des sciences economiques
  Matej Bel University, Faculty of Economics
  Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta
  Faculty of Economics, Matej Bel University in Banská Bystrica
  Pozri tiežnadradený termín : Univerzita Mateja Bela. (Banská Bystrica, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (36) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (17) - ČLÁNKY
  (35) - súbor autorít korporácií a akcií
  (6) - dodávateľ
  (25) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (195) - KNIHY
  (5) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia