Výsledky vyhľadávania

 1. NázovActuarial science in theory and in practice. International scientific conference (10. : 12.-13.11.2015 : Bratislava, Slovensko)
  Odkaz pozriAktuárska veda v teórii a v praxi
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 2. NázovActuarial science in theory and in practice. International scientific conference (9. : 7.11.2013 : Bratislava, Slovensko)
  Odkaz pozriAktuárska veda v teórii a v praxi
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 3. NázovAIESA 2009. Medzinárodná vedecká konferencia (18.9.2009 : Bratislava, Slovensko)
  Odkaz pozriMladá veda AIESA 2009
  Young science AIESA 2009
  Mladá veda AIESA 2009 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach
  Young science AIESA 2009 - participation of PhD. students and young scientific workers on building of society based on knowledge
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 4. NázovAktuárska veda v teórii a v praxi. Medzinárodná vedecká konferencia (7. : 26.11.2009 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  akcia

  akcia

 5. NázovAktuárska veda v teórii a v praxi. Medzinárodná vedecká konferencia (8. : 14.11.2011 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 6. NázovAktuárska veda v teórii a v praxi. Vedecký seminár (6. : 7.12.2007 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  akcia

  akcia

 7. NázovFakulta hospodárskej informatiky EU. Veda-výskum-vzdelávanie, o.z. ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriVeda-výskum-vzdelávanie
  Vzdelávanie-veda-výskum
  Education-Science-Research
  Obrazovanije-nauka-issledovanije
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - súbor autorít korporácií a akcií
  korporácia

  korporácia

 8. NázovMladá veda 2005. Medzinárodná vedecká konferencia (1.-2.12.2005 : Račkova dolina, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  akcia

  akcia

 9. NázovMladá veda 2007. Medzinárodná vedecká konferencia (21.-23.11.2007 : Račkova dolina, Slovensko)
  Odkaz pozriEkonomika a manažment
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  akcia

  akcia

 10. NázovMladá veda 2008. Medzinárodná vedecká konferencia (28.11.2008 : Bratislava, Slovensko)
  Odkaz pozriEkonomická veda v znalostnej spoločnosti
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia