Výsledky vyhľadávania

 1. NázovAuditing. Doktorandský seminár (26.3.2018 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 2. NázovFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva ((Bratislava, Slovensko))
  Odkaz pozriKatedra účtovníctva FHI EU
  FHI EU - KÚČ
  KÚČ
  Pozri tiež Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky. (Bratislava, Slovensko)
  novšie záhlavie : Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva a audítorstva. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (117) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (28) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 3. NázovKoncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie. Doktorandský seminár - Auditing (6.6.2015 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 4. NázovKreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia (21.4.2016 : Bratislava, Slovensko)
  Odkaz pozriThe creation of an entity's financial position through accounting policy instruments
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 5. NázovTeória a prax v účtovníctve a v audítorstve - jej miesto v prostredí uplatňujúcom prvky vedomostnej ekonomiky. Vedecký seminár (4. : 29.4.2008 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 6. NázovTeória a prax v účtovníctve a v audítorstve po vstupe Slovenskej republiky do eurozóny. Vedecký seminár (5. : 28.4.2009 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 7. NázovTeória a prax v účtovníctve a v audítorstve. Vedecká konferencia (19.9.2012 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 8. NázovTeória a prax v účtovníctve a v audítorstve v kontexte svetového vývoja. Vedecký seminár (6. : 27.4.2010 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 9. NázovVývojové trendy v účtovníctve a audítorstve - symbióza teórie a praxe. Vedecká konferencia (20.5.2014 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (27) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - KNIHY
  akcia

  akcia