Výsledky vyhľadávania

 1. NázovAIESA 2009. Medzinárodná vedecká konferencia (18.9.2009 : Bratislava, Slovensko)
  Odkaz pozriMladá veda AIESA 2009
  Young science AIESA 2009
  Mladá veda AIESA 2009 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach
  Young science AIESA 2009 - participation of PhD. students and young scientific workers on building of society based on knowledge
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 2. NázovAIESA 2010 - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia (13. : 20.-21.5.2010 : Bratislava, Slovensko)
  Odkaz pozriApplied Informatics Econometrics Statistics Accounting 2010
  AIESA 2010
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 3. NázovAIESA 2013 – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia (15. : 25.10.2013 : Bratislava, Slovensko)
  Odkaz pozriAIESA 2013 - building of society based on knowledge
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 4. NázovAIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia (10. : 19.-20.5.2005 : Bratislava, Slovensko)
  Odkaz pozriAIESA - building of society based on knowledge. 10th International Scientific Conference
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (39) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1) - KNIHY
  akcia

  akcia

 5. NázovAIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia (14. : 10.-11.11.2011 : Bratislava, Slovensko)
  Odkaz pozriAIESA 2011
  AIESA - building of society based on knowledge
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 6. NázovAIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia (12. : 19.-21.11.2008 : Bratislava, Slovensko)
  Odkaz pozriAIESA - building of society based on knowledge
  AIESA 2008
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  akcia

  akcia

 7. NázovAIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia (17. : 9.11.2017 : Bratislava, Slovensko)
  Odkaz pozriAIESA - building of society based on knowledge
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 8. NázovAIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia (16. : 5.-6.11.2015 : Bratislava, Slovensko)
  Odkaz pozriAIESA - building of society based on knowledge. International scientific conference
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 9. NázovAIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia (18. : 25.-26.10.2018 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 10. NázovAIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia (11. : 17.-18.5.2007 : Bratislava, Slovensko)
  Odkaz pozriAIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. 11. medzinárodná vedecká konferencia
  AIESA - building of society based on knowledge. 11th International Scientific Conference
  AIESA 2007
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (47) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  akcia

  akcia