Výsledky vyhľadávania

 1. NázovEtika v účtovníctve a audítorstve. Medzinárodná konferencia (11.6.2008 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 2. NázovFakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva a audítorstva ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra účtovníctva a audítorstva FHI EU
  KUA
  EUBFHIKUA
  FHIKUA
  KÚA FHI
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Fakulta hospodárskej informatiky. (Bratislava, Slovensko)
  skoršie záhlavie : Fakulta hospodárskej informatiky EU. Katedra účtovníctva. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210v - dodávateľ
  Odkazy (71) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  (8) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (10) - KNIHY
  (1000+) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  korporácia

  korporácia

 3. NázovImplementácia medzinárodných účtovných štandardov (IAS) do účtovníctva Slovenskej republiky a Českej republiky. Medzinárodná vedecká konferencia (25.-27.6.2001 : Belušské Slatiny, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 4. NázovNové podmienky na výkon auditu po implementácii modernizovanej 8. smernice. Medzinárodná konferencia (17.-18.9.2007 : Starý Smokovec, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 5. NázovRozvoj účtovnej teórie a jej aplikácia v praxi z interdisciplinárneho hľadiska. Vedecký seminár (2. : 25.4.2006 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (36) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 6. NázovTeória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem. Medzinárodná vedecká konferencia (5.-7.9.2005 : Makov, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (22) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia