Výsledky vyhľadávania

 1. Heslorisk management
  Heslo anglickyrisk management
  Ekokód65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Zdroj overenia údajovŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 664  : Dynamicky sa rozvíjajúca vedná disciplína, ktorá umožňuje ekonomickým subjektom lepšie anticipovať riziko vyplývajúce z nejednoznačnosti priebehu reálnych procesov. Risk management zahŕňa tri fázy: prvá fáza - analýza rizika, výsledky tejto analýzy sú východiskom pre druhú fázu - ovládanie rizika, výstupom tejto fázy sú konkrétne opatrenia realizované v tretej fáze - kontrola a financovanie rizika.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (134) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (198) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (71) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo