Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloefektívnosť výskumu
  Heslo anglickyresearch efficiency
  Ekokód001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloexperimenty
  Heslo anglickyexperiments
  Ekokód001 - Veda. Prognózy vedy. Metodológia. Terminológia
  001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (112) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (73) - ČLÁNKY
  (73) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslofinancovanie výskumu
  Heslo anglickyfinancing research
  Ekokód001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (21) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (30) - ČLÁNKY
  (7) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslofinancovanie výskumu a vývoja
  Heslo anglickyfinancing research and development
  Ekokód001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  336.1/.5 - Verejné financie. Štátne financie. Rozpočty
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (39) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (68) - ČLÁNKY
  (8) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslohodnotenie výskumu
  Heslo anglickyevaluation of research
  Ekokód001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslometódy výskumu
  Heslo anglickyresearch methods
  Ekokód001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (41) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (35) - ČLÁNKY
  (88) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslopodpora vedy a výskumu
  Heslo anglickysupport of science and research
  Ekokód001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  336.5 - Verejné výdavky
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (15) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslopotenciál výskumný
  Heslo anglickyresearch potential
  Ekokód001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslopráce výskumné
  Heslo anglickyresearch works - research projects
  Ekokód001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (16) - ČLÁNKY
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslopracovníci výskumní
  Heslo anglickyresearch workers - researchers
  Ekokód331.54 - Povolanie. Profesiografia
  001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (23) - ČLÁNKY
  (9) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo