Výsledky vyhľadávania

 1. Heslobezpečnosť výrobkov
  Heslo anglickyproduct safety
  Ekokód006 - Normalizácia. Normy
  658.56 - Kontrola akosti. Hospodárenie s nástrojmi. Hospodárenie s materiálom, surovinami a výrobkami
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (64) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (24) - ČLÁNKY
  (9) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslocertifikácia
  Heslo anglickycertification
  Ekokód658.56 - Kontrola akosti. Hospodárenie s nástrojmi. Hospodárenie s materiálom, surovinami a výrobkami
  620.2 - Náuka o tovare. Tovaroznalectvo
  006 - Normalizácia. Normy
  389 - Metrológia, miery a váhy
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 118  : Osvedčovanie prostredníctvom certifikátu, že výrobok alebo služba sú v zhode s požiadavkami technických noriem alebo stanovenými podmienkami. Účelom certifikácie je zabezpečovanie požadovanej kvality výrobkov a služieb v záujme ochrany spotrebiteľov a prekonávania prekážok trhu.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (10) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (159) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (279) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (41) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslonormalizácia
  Heslo anglickynormalization - standardization
  Ekokód006 - Normalizácia. Normy
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 569  : Zjednotenie predpisov, pravidiel, príkazov týkajúce sa rozmerov, znakov, typov výrobkov alebo postupov pri určitej hospodárskej či vedeckotechnickej činnosti. Zahŕňa parametre, ukazovatele akosti, metódy skúšania a preverovania obsahu, hmotnosti ale i bezpečnosti, škodlivosti a pod. Výsledkom normalizačnej činnosti je tvorba noriem.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (16) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (31) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (87) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (23) - KNIHY
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslonormalizácia technická
  Heslo anglickytechnical standardization
  Ekokód006 - Normalizácia. Normy
  658.516 - Normalizácia v podniku, v prevádzke. Obmedzenie typov
  620.2 - Náuka o tovare. Tovaroznalectvo
  Zdroj overenia údajovŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 821  : Záväzné osvojenie si najvýhodnejších opakovaných úkonov a výsledkov ľudskej práce a myslenia, ktoré sa používajú pri ľudskom konaní a dorozumievaní na účelné zjednodušenie a zjednotenie mnohotvárnosti. Oblasťou jej pôsobenia je predovšetkým technika, ďalej ekonomika a právo.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (48) - ČLÁNKY
  (4) - KNIHY
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslonormatívy
  Heslo anglickynormatives
  Ekokód006 - Normalizácia. Normy
  65.011.2 - Odhad. Tvorba ukazovateľov, normatívov, požadovaných hodnôt atď.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (9) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (28) - ČLÁNKY
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslonormovanie
  Heslo anglickynorm settings
  Ekokód006 - Normalizácia. Normy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. 7.normy

  Heslonormy
  Heslo anglickynorms - standards
  Ekokód006 - Normalizácia. Normy
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 569  : Predpisy, pravidlá záväzné pre používanie v určitej presne vymedzenej oblasti právnou normou. Každé odvetvie používa platné normy spracované pre jednotlivé výrobky (strojárske, chemické, potravinárske atď.).
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (63) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (187) - ČLÁNKY
  (4) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (126) - KNIHY
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslonormy administratívne
  Heslo anglickyadministrative norms
  Ekokód006 - Normalizácia. Normy
  651 - Administratíva. Organizácia a technika administratívnych prác
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslonormy bezpečnostné
  Heslo anglickysecurity norms
  Ekokód006 - Normalizácia. Normy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslonormy časové
  Heslo anglickytime norms
  Ekokód006 - Normalizácia. Normy
  331.103.3 - Meranie práce. Normovanie práce
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (5) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo