Výsledky vyhľadávania

 1. 1.Arabi

  HesloArabi
  Heslo anglickyArabs
  Ekokód314 - Demografia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (15) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ČLÁNKY
  (8) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. 2.belosi

  Heslobelosi
  Heslo anglickywhites
  Ekokód314 - Demografia
  316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslobilancia populačná
  Heslo anglickydemographics
  Ekokód330.53 - Národohospodárske bilancie. Národné účtovníctvo. National accounting
  314 - Demografia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (18) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Hesločernosi
  Heslo anglickyblacks
  Ekokód314 - Demografia
  316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  (8) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslodemografia
  Heslo anglickydemography
  Ekokód314 - Demografia
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 160  : Vedná oblasť, ktorej cieľom je štúdium ľudských populácií. Časť štatistiky, ktorá skúma počet, štruktúru a pohyb obyvateľstva, najmä zmeny v jeho vekovej, sociálnej a ekonomickej skladbe.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (82) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (268) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (524) - ČLÁNKY
  (17) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (839) - KNIHY
  (4) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslodemografia ekonomická
  Heslo anglickyeconomic demography
  Ekokód314 - Demografia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (28) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (42) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (26) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslodemografia sociálna
  Heslo anglickysocial demography
  Ekokód314 - Demografia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (13) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (53) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (64) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. 8.deti

  Heslodeti
  Heslo anglickychildren
  Ekokód314 - Demografia
  316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (101) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (359) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (268) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslodiferenciácia demografická
  Heslo anglickydemographic differentiation
  Ekokód314 - Demografia
  316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (17) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslodomácnosti
  Heslo anglickyhouseholds
  Ekokód640 - Domáce hospodárstvo
  314 - Demografia
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 201  : Jedna alebo viaceré osoby, ktoré žijú v jednej obytnej jednotke (napr. byte alebo dome) a ktoré vystupujú ako ekonomická jednotka. V zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (295) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (565) - ČLÁNKY
  (622) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo