Výsledky vyhľadávania

 1. Heslokampane volebné
  Heslo anglickyelection campaign
  Ekokód324 - Voľby. Plebiscity. Referendum
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (58) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (45) - ČLÁNKY
  (12) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloplebiscity
  Heslo anglickyplebiscites
  Ekokód324 - Voľby. Plebiscity. Referendum
  Zdroj overenia údajovHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 14  : Plebiscit je forma priamej demokracie. Ústava SR plebiscit neupravuje. Plebiscit (ľudové hlasovanie) je spolu s referendom a opciou jednou z foriem priamej demokracie, v rámci ktorej občania priamo rozhodujú o veciach verejných. Plebiscitom sa spravidla rozhoduje o forme štátneho zriadenia, o pričlenení územia k určitému štátu, o oddelení alebo osamostatnení národov, o jazykových otázkach a pod. Podstatný rozdiel medzi referendom a plebiscitom je v právnych účinkoch.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloreferendum
  Heslo anglickyreferendum
  Ekokód324 - Voľby. Plebiscity. Referendum
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (31) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (71) - ČLÁNKY
  (17) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. 4.voľby

  Heslovoľby
  Heslo anglickyelections
  Ekokód324 - Voľby. Plebiscity. Referendum
  Zdroj overenia údajovHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 23  : Voľby ako slobodná súťaž predstavujú primárnu podmienku fungovania zastupiteľskej organizácie. Základom slobodných a spravodlivých volieb je všeobecné, rovné a priame volebné právo s tajným hlasovaní. Voľbami sa moc prenáša z občana na jeho predstaviteľov - zastupiteľov. Priamymi voľbami celoštátneho významu sú parlamentné a prezidentské voľby, ale dôležité sú aj voľby do orgánov samospráv a územných celkov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (169) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (290) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (256) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslovýsledky volebné
  Heslo anglickyelection results
  Ekokód324 - Voľby. Plebiscity. Referendum
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (15) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (16) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo