Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloekonómia
  Heslo anglickyeconomics
  Ekokód33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Zdroj overenia údajovŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 223  : Spoločenská veda, ktorá skúma motívy a spôsoby rozhodovania jednotlivcov a spoločnosti ako celku o alternatívnom využití vzácnych výrobných zdrojov, spôsoby rozdeľovania vyrobených statkov na súčasnú a budúcu spotrebu medzi jednotlivé osoby a spoločenské skupiny, výmenné procesy, ku ktorým pritom dochádza. Teoretickým základom značne rozvetveného komplexu ekonomických vied je všeobecná ekonomická teória objasňujúca základné ekonomické pojmy (ekonomické kategórie) a súvislosti medzi ekonomickými javmi (ekonomické zákony).
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (939) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (600) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (271) - ČLÁNKY
  (108) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (827) - KNIHY
  (64) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloekonómia heterodoxná
  Ekokód33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloekonómia inštitucionálna
  Heslo anglickyinstitutional economics
  Ekokód33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (9) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Hesloekonomika kreatívna
  Heslo anglickycreative economy
  Ekokód33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 159  : Súhrn hospodárskych odvetví, ktoré sú založené na individuálnej kreativite, schopnostiach a talente a majú potenciál vytvárať bohatstvo a pracovné miesta prostredníctvom generovania myšlienok, výrobkov a služieb. Kreatívnu ekonomiku tvoria štyri oblasti: autorské práva, patenty, ochranné známky a návrhársky priemysel.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (47) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (30) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Hesloekonomika nová
  Heslo anglickynew economy
  Ekokód007 - Kybernetika. Systémová veda
  33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (185) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (94) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (47) - KNIHY
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Hesloekonomika umelá
  Heslo anglickyartificial economy
  Ekokód007 - Kybernetika. Systémová veda
  33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Hesloekonomika umelá animovaná
  Ekokód681.3.06 - Programové vybavenie počítača. Software
  33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslohospodárstvo animované
  Ekokód681.3.06 - Programové vybavenie počítača. Software
  33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslointerakcia ekonomická
  Heslo anglickyeconomic interaction
  Ekokód33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (11) - ČLÁNKY
  (11) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslomyslenie ekonomické
  Heslo anglickyeconomic thoughts
  Ekokód33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (99) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (75) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (226) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo