Výsledky vyhľadávania

 1. Heslobioekonomika
  Heslo anglickybio-economy
  Ekokód33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Báza dát250h - ekoindex
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloekonómia
  Heslo anglickyeconomics
  Ekokód33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Zdroj overenia údajovŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 223  : Spoločenská veda, ktorá skúma motívy a spôsoby rozhodovania jednotlivcov a spoločnosti ako celku o alternatívnom využití vzácnych výrobných zdrojov, spôsoby rozdeľovania vyrobených statkov na súčasnú a budúcu spotrebu medzi jednotlivé osoby a spoločenské skupiny, výmenné procesy, ku ktorým pritom dochádza. Teoretickým základom značne rozvetveného komplexu ekonomických vied je všeobecná ekonomická teória objasňujúca základné ekonomické pojmy (ekonomické kategórie) a súvislosti medzi ekonomickými javmi (ekonomické zákony).
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (957) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (630) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (276) - ČLÁNKY
  (96) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (890) - KNIHY
  (65) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloekonómia heterodoxná
  Heslo anglickyheterodox economy
  Ekokód33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Hesloekonómia inštitucionálna
  Heslo anglickyinstitutional economics
  Ekokód33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Hesloekonomika kreatívna
  Heslo anglickycreative economy
  Ekokód33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 159  : Súhrn hospodárskych odvetví, ktoré sú založené na individuálnej kreativite, schopnostiach a talente a majú potenciál vytvárať bohatstvo a pracovné miesta prostredníctvom generovania myšlienok, výrobkov a služieb. Kreatívnu ekonomiku tvoria štyri oblasti: autorské práva, patenty, ochranné známky a návrhársky priemysel.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (55) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (32) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (7) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Hesloekonomika nová
  Heslo anglickynew economy
  Ekokód007 - Kybernetika. Systémová veda
  33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (190) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (100) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (60) - KNIHY
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Hesloekonomika umelá
  Heslo anglickyartificial economy
  Ekokód007 - Kybernetika. Systémová veda
  33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslointerakcia ekonomická
  Heslo anglickyeconomic interaction
  Ekokód33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (12) - ČLÁNKY
  (11) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslomyslenie ekonomické
  Heslo anglickyeconomic thoughts
  Ekokód33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (110) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (77) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (251) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Hesloprostredie ekonomické
  Heslo anglickyeconomic environment
  Ekokód33 - Ekonomika. Ekonomické vedy
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, Bratislava, 2011, s. 274  : Pôsobiace vplyvy a vonkajšie podmienky ekonomického charakteru vplývajúce na jednotlivé podniky. Vytvára ho najmä kúpna sila spoločnosti a štruktúra výdavkov, ktorá súvisí s odlišnými modelmi spotreby podľa rozdielnych príjmov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (214) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (277) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (142) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo