Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 29  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000090 250h^"
 1. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.16.07.2018
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) Katalóg - ČLÁNKY
  (2) Katalóg - KNIHY
  Hesloakcelerátor
  Heslo anglickyaccelerator
  Ekokód330.322 - Investície. Tvorba kapitálu
  330.567 - Použitie národného dôchodku. Spotreba
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 45  : Koeficient vyjadrujúci vplyv rastu dopytu po spotrebných predmetoch na rast dopytu investícií.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.27.06.2017
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (16) Katalóg - ČLÁNKY
  (8) Katalóg - KNIHY
  Hesloakumulácia
  Heslo anglickyaccumulation
  Ekokód330.567 - Použitie národného dôchodku. Spotreba
  Zdroj overenia údajovŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 30  : Rozširovanie výroby premenou časti zisku na kapitál. Veľkosť akumulácie ovplyvňujú viaceré faktory: a) Pomer, v ktorom sa zisk delí na akumulovanú a spotrebovanú časť. b) Zvyšovanie spoločenskej produktivity, ktoré za predpokladu, že sa nemenia ostatné podmienky, vedie k zníženiu ceny výrobných faktorov, čo umožňuje rozsiahlejšiu akumuláciu a ďalšie faktory.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.04.07.2018
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (13) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (16) Katalóg - ČLÁNKY
  (8) Katalóg - KNIHY
  Heslofunkcie spotrebné
  Heslo anglickyconsumption functions
  Ekokód330.567 - Použitie národného dôchodku. Spotreba
  51 - Matematika
  Zdroj overenia údajovŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 778  : Analytický nástroj využívaný pri skúmaní spotreby. Spotrebná funkcia vyjadruje vzťah medzi celkovými spotrebnými výdavkami a úrovňou disponibilných príjmov spotrebiteľov.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.21.06.2017
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (10) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (13) Katalóg - ČLÁNKY
  (1) Katalóg - KNIHY
  Hesloindex nákladov životných
  Heslo anglickycost-of-living index
  Ekokód330.567 - Použitie národného dôchodku. Spotreba
  330.59 - Životná úroveň
  Zdroj overenia údajovŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 322  : Vyjadruje, ako sa celková zmena cenovej hladiny premieta do výdavkov domácností. Index životných nákladov vychádza z rovnakého súboru reprezentantov ako index spotrebiteľských cien, iba v prípade domácností dôchodcov nie sú niektoré výrobky a služby brané do úvahy.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.21.03.2017
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (9) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (40) Katalóg - ČLÁNKY
  Heslokôš spotrebný
  Heslo anglickyconsumption basket
  Ekokód330.59 - Životná úroveň
  330.567 - Použitie národného dôchodku. Spotreba
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 779  : Súbor tovarov a služieb, ktorý má vyjadrovať rozsah a štruktúru typickej spotreby rôznych skupín obyvateľstva. Vyjadruje sa buď naturálnymi jednotkami alebo štruktúrou spotrebných výdavkov. Údaje o štruktúre spotrebného koša sú potrebné pre výpočet indexu životných nákladov a na stanovenie životného minima.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.30.06.2017
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (5) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (23) Katalóg - ČLÁNKY
  (8) Katalóg - KNIHY
  Heslomiera úspor
  Heslo anglickysavings rate
  Ekokód330.567 - Použitie národného dôchodku. Spotreba
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 264  : Podiel disponibilných príjmov, ktorý hospodáriace subjekty nevynakladajú na spotrebu, ale ušetria. Miera úspor je významným faktorom umožňujúcim investície do národného hospodárstva. Nezastupiteľnú úlohu pri premene úspor na investície majú banky.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.08.09.2004
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (31) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (51) Katalóg - ČLÁNKY
  (22) Katalóg - KNIHY
  Heslomultiplikátor
  Heslo anglickymultiplier
  Ekokód330.4 - Matematická ekonómia
  330.567 - Použitie národného dôchodku. Spotreba
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.08.09.2004
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (21) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (145) Katalóg - ČLÁNKY
  (97) Katalóg - KNIHY
  Heslonáklady životné
  Heslo anglickycosts of living
  Ekokód330.567 - Použitie národného dôchodku. Spotreba
  330.59 - Životná úroveň
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.26.08.2004
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) Katalóg - KNIHY
  Heslopoužitie dôchodku národného
  Heslo anglickyutilization of national income
  Ekokód330.567 - Použitie národného dôchodku. Spotreba
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.08.09.2004
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (39) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (97) Katalóg - ČLÁNKY
  (2) Katalóg - KNIHY
  Heslopreferencie spotrebiteľské
  Heslo anglickyconsumer preferences
  Ekokód330.567 - Použitie národného dôchodku. Spotreba
  339.133 - Dopyt
  predmetové heslo

  predmetové heslo


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.