Výsledky vyhľadávania

 1. Heslobohatstvo
  Heslo anglickywealth
  Ekokód
  330.1 - Ekonomická veda
  330.8 - Dejiny ekonomických teórií, učení, ekonomického myslenia, hospodárskych dogiem
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 87  : Čistá hodnota hmotných a finančných položiek, ktoré vlastní určitý národ alebo jednotlivec. Rovná sa sume všetkých aktív zmenšenej o všetky pasíva.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (58) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (45) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (49) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslocolbertizmus
  Heslo anglickyColbertism
  Ekokód330.8 - Dejiny ekonomických teórií, učení, ekonomického myslenia, hospodárskych dogiem
  Báza dát250h - ekoindex
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslodejiny myslenia ekonomického
  Heslo anglickyhistory of economic thinking
  Ekokód330.8 - Dejiny ekonomických teórií, učení, ekonomického myslenia, hospodárskych dogiem
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (49) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (95) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (68) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslodejiny teórií ekonomických
  Heslo anglickyhistory of economic theories
  Ekokód330.8 - Dejiny ekonomických teórií, učení, ekonomického myslenia, hospodárskych dogiem
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (36) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (32) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (46) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslodirigizmus
  Heslo anglickygovernment-controlled economy
  Ekokód330.8 - Dejiny ekonomických teórií, učení, ekonomického myslenia, hospodárskych dogiem
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslodoktríny ekonomické
  Heslo anglickyeconomic doctrines
  Ekokód330.8 - Dejiny ekonomických teórií, učení, ekonomického myslenia, hospodárskych dogiem
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Hesloekonómia blahobytu
  Heslo anglickywelfare economy
  Ekokód330.8 - Dejiny ekonomických teórií, učení, ekonomického myslenia, hospodárskych dogiem
  Zdroj overenia údajovSamuelson Paul A., Nordhaus William D. Ekonómia, 16. vydanie, Bratislava: Vydavateľstvo Elita, 2000, s. 771  : Normatívna analýza ekonomických systémov, t.j. skúmanie toho, čo je "zlé" alebo "dobré" vo fungovaní ekonomiky.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (9) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (29) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloekonómia strany ponuky
  Heslo anglickysupply-side economy
  Ekokód330.8 - Dejiny ekonomických teórií, učení, ekonomického myslenia, hospodárskych dogiem
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslofyziokratizmus
  Heslo anglickyphysiocratism
  Ekokód330.8 - Dejiny ekonomických teórií, učení, ekonomického myslenia, hospodárskych dogiem
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Hesloinštitucionalizmus
  Heslo anglickyinstitutionalism
  Ekokód330.8 - Dejiny ekonomických teórií, učení, ekonomického myslenia, hospodárskych dogiem
  Zdroj overenia údajovŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 338  : Inštitucionálna ekonómia je prúd empiricko-induktívnej ekonómie, naväzujúci na tradície Nemeckej historickej školy. Rozvíja sa v troch základných etapách a jeho vznik je spájaný s prácami T. B. Veblena na prelome storočia. V 50. rokoch naväzuje na tradíciu pôvodného amerického inštitucionalizmu tzv. neoinštitucionalizmus.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (23) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (58) - ČLÁNKY
  (69) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo