Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloantropometria
  Heslo anglickyanthropometry
  Ekokód331.101.1 - Ergonómia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloergonometria
  Heslo anglickyergonometry
  Ekokód331.101.1 - Ergonómia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloergonómia
  Heslo anglickyergonometrics
  Ekokód331.101.1 - Ergonómia
  Zdroj overenia údajovEisler, Jan. Výkladový ekonomický slovník podnikateľa, Žilina: Poradca, 2003, s. 39  : Náuka vychádzajúca z fyziológie, psychológie, antropológie a biológie vôbec; skúma primeranosť pracovných stanovíšť (ich zariadenia, strojov, nástrojov a pod.) z hľadiska fyzických a duševných predpokladov a možností človeka, ktorý má v danom prostredí vykonávať nejakú pracovnú činnosť.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (64) - ČLÁNKY
  (15) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Hesloestetika práce
  Heslo anglickyaesthetics of labour
  Ekokód331.101.1 - Ergonómia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslofyziológia práce
  Heslo anglickyphysiology of labour
  Ekokód331.101.1 - Ergonómia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (5) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. 6.hluk

  Heslohluk
  Heslo anglickynoise
  Ekokód331.101.1 - Ergonómia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (15) - ČLÁNKY
  (9) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslohodnotenie fyziologické
  Heslo anglickyphysiological assessment
  Ekokód331.101.1 - Ergonómia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslohodnotenie pracoviska
  Heslo anglickyevaluation of workplace
  Ekokód331.101.1 - Ergonómia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (18) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (46) - ČLÁNKY
  (13) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Hesloinžinierstvo priemyselné
  Heslo anglickyindustrial engineering
  Ekokód331.101.1 - Ergonómia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (84) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (11) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (30) - ČLÁNKY
  (8) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (9) - KNIHY
  (9) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslokultúra práce
  Heslo anglickylabour culture
  Ekokód331.101.1 - Ergonómia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (13) - ČLÁNKY
  (10) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo