Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloagenda mzdová
  Heslo anglickywage agenda
  Ekokód331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (10) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslocena práce
  Heslo anglickyprice of work
  Ekokód331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (29) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (52) - ČLÁNKY
  (8) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslocesty pracovné
  Heslo anglickybusiness trips
  Ekokód331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  349.2 - Pracovné právo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (17) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (150) - ČLÁNKY
  (26) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslodávky naturálne
  Heslo anglickyrations in kind
  Ekokód331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslodiferenciácia mzdová
  Heslo anglickywage differentiation
  Ekokód331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (43) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (72) - ČLÁNKY
  (8) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslodisciplína mzdová
  Heslo anglickywage discipline
  Ekokód331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  Báza dát250h - ekoindex
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslodôchodky starobné
  Heslo anglickyold-age pensions
  Ekokód331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  369 - Sociálne poistenie
  36 - Zabezpečenie duchovných a hmotných životných potrieb
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 416  : Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 10 rokov a dovŕšil dôchodkový vek. Suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (77) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (302) - ČLÁNKY
  (62) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslofond odmien
  Heslo anglickyremuneration fund
  Ekokód331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (13) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Hesloformy mzdy
  Heslo anglickywage forms
  Ekokód331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (18) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslofunkcie mzdy
  Heslo anglickywage functions
  Ekokód331.2 - Platy. Mzdy. Honoráre. Odmeny
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (6) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo