Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 15  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000131 250h^"
 1. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.17.07.2018
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (19) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (60) Katalóg - ČLÁNKY
  (41) Katalóg - KNIHY
  Odkazy akv. (1) Katalóg vyradených - KNIHY
  Heslocentralizácia
  Heslo anglickycentralisation
  Ekokód65.014 - Štruktúra podniku. Podniková hierarchia
  330.341.4 - Štruktúrne zmeny
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 214  : 1. metóda riadenia smerujúca k utvoreniu a činnosti jedného ústredia, centra, z ktorého sa vydávajú dispozície na riadenie celého podniku, príp. viacerých podnikov, úradov, inštitúcií na danom území; sústreďovanie, sústredenie dačoho do jediného centra, obyčajne na úkor celku, periférie a pod. 2. centralizácia kapitálu - rast, zväčšovanie kapitálu ako dôsledok spojenia niekoľkých kapitálov v jediný veľký japitál, keď v konkurenčnom boji pohlcujú veľké podniky slabšie, malé podniky.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.08.09.2009
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (103) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (334) Katalóg - ČLÁNKY
  (174) Katalóg - KNIHY
  Odkazy akv. (1) Katalóg vyradených - KNIHY
  Heslodecentralizácia
  Heslo anglickydecentralisation
  Ekokód65.014 - Štruktúra podniku. Podniková hierarchia
  330.341.4 - Štruktúrne zmeny
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 156  : Presun moci ústredných štátnych a iných orgánov na nižšie (napr. miestne, samosprávne) jednotky; rozloženie zo stredu na obvody.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.08.09.2004
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) Katalóg - ČLÁNKY
  (3) Katalóg - KNIHY
  Heslodekoncentrácia
  Heslo anglickydeconcentration
  Ekokód330.341.4 - Štruktúrne zmeny
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.26.08.2004
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) Katalóg - ČLÁNKY
  (12) Katalóg - KNIHY
  Hesloformy organizácií
  Heslo anglickyforms of organizations
  Ekokód334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.08.09.2004
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (14) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (16) Katalóg - ČLÁNKY
  (19) Katalóg - KNIHY
  Hesloformy organizačné
  Heslo anglickyorganisational forms
  Ekokód65.012.3 - Organizačné formy
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.14.07.2017
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (11) Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (128) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (182) Katalóg - ČLÁNKY
  (17) Katalóg - KNIHY
  (1) Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Heslokoncentrácia
  Heslo anglickyconcentration
  Ekokód330.341.4 - Štruktúrne zmeny
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Zdroj overenia údajovEisler, Jan. Výkladový ekonomický slovník podnikateľa, Žilina: Poradca, 2003, s. 85  : Sústreďovanie (údajov, kapitálu, jednotlivých celkov). V ekonomike znamená sústreďovanie podnikateľských činností a výrobných činiteľov (práce, strojov, zariadenia, materiálu, energie) do stále väčších organizácií, podnikov.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.16.06.2010
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (207) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (215) Katalóg - ČLÁNKY
  (184) Katalóg - KNIHY
  (1) Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Heslokooperácia
  Heslo anglickycooperation
  Ekokód330.11 - Ekonomické javy a zákony
  339.94 - Kooperácia. Koprodukcia. Špecializácia. Internacionalizácia výroby
  65.014 - Štruktúra podniku. Podniková hierarchia
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 417  : Forma práce mnohých osôb, ktoré v tom istom výrobnom procese alebo v rôznych, ale súvisiacich výrobných procesoch plánovite pracujú popri sebe alebo v súčinnosti. Jednoduchá kooperácia ako forma organizácie práce existovala aj v predkapitalistických formáciách tam, kde sa vyžadovala spoločná práca väčšieho počtu ľudí. Kooperácia v kapitalizme má však v porovnaní s typmi predkapitalistickej kooperácie určité sociálno-ekonomické osobitosti.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.23.06.2017
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (33) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (15) Katalóg - ČLÁNKY
  Heslomikropodnik
  Heslo anglickymicroenterprise
  Ekokód65.017 - Veľkosť. Rozsah. Množstvá
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 198  : Nová kategória v triedení malých a stredných podnikov. Európska komisia od 1. januára 2005 zaviedla novú kategóriu mikropodnik pre podnik, ktorý charakterizujú nasledovné znaky: počet zamestnancov do 10, ročný obrat najviac 2 mil. eur a celková ročná bilancia najviac 2 mil. eur.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.24.02.2012
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (30) Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1000+) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) Katalóg - ČLÁNKY
  (437) Katalóg - KNIHY
  (5) Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Odkazy akv. (2) Katalóg vyradených - KNIHY
  Heslopodnik malý
  Heslo anglickysmall business
  Ekokód65.017 - Veľkosť. Rozsah. Množstvá
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 466  : Ekonomicky samostatná jednotka s právnou subjektivitou, ktorá je priamym účastníkom daňových, finančných, úverových a iných právnych vzťahov s obmedzeným počtom zamestnancov. Na Slovensku je malým podnikateľom fyzická osoba, ktorá podniká a má trvalý pobyt na území SR, alebo právnická osoba, ktorá podniká a má sídlo v SR, ak zamestnáva maximálne 24 zamestnancov.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.24.02.2012
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1000+) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (908) Katalóg - ČLÁNKY
  (342) Katalóg - KNIHY
  (2) Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Odkazy akv. (1) Katalóg vyradených - KNIHY
  Heslopodnik stredný
  Heslo anglickymedium-size business
  Ekokód65.017 - Veľkosť. Rozsah. Množstvá
  334 - Formy organizácií a spolupráce v hospodárstve
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 466  : Ekonomicky samostatná jednotka s právnou subjektivitou, ktorá je priamym účastníkom daňových, finančných, úverových a iných právnych vzťahov s obmedzeným počtom zamestnancov. Stredným podnikateľom je fyzická alebo právnická osoba s trvalým pobytom, resp. sídlom na území SR, ktorá zamestnáva maximálne 500 zamestnancov.
  predmetové heslo

  predmetové heslo


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.