Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloasociácie
  Heslo anglickyassociations
  Ekokód06 - Organizácie. Združenia. Kongresy. Výstavy. Múzeá
  334.78 - Združovanie a organizačné formy v rámci hospodárskej samosprávy
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 52  : Dobrovoľné združenie dvoch alebo viacerých osôb alebo organizácií rovnakého záujmu či zamerania na základe zmluvy.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (28) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (36) - ČLÁNKY
  (8) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. 2.cechy

  Heslocechy
  Heslo anglickyguilds
  Ekokód334.78 - Združovanie a organizačné formy v rámci hospodárskej samosprávy
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 210  : 1. povinná stavovská organizácia remeselníkov a obchodníkov vo feudalizme, ktorá chránila záujmy svojich členov, 2. výrobná a organizačná jednotka vnútri podniku, tvoriaca technologicky alebo miestne uzavretý celok; prevádzka
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (8) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. 3.dielne

  Heslodielne
  Heslo anglickyworkshops
  Ekokód334.78 - Združovanie a organizačné formy v rámci hospodárskej samosprávy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (21) - ČLÁNKY
  (4) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslodielne chránené
  Heslo anglickysheltered workshops
  Ekokód334.78 - Združovanie a organizačné formy v rámci hospodárskej samosprávy
  364 - Spoločenské problémy vyžadujúce sociálnu pomoc
  Zdroj overenia údajovhttps://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/podpora-zamestnavania-obcanov-so-zdravotnym-postihnutim  : Pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu. Za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (19) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. 5.gildy

  Heslogildy
  Heslo anglickyguilds
  Ekokód334.78 - Združovanie a organizačné formy v rámci hospodárskej samosprávy
  Báza dát250h - ekoindex
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslokomory hospodárske
  Heslo anglickyeconomic chambers
  Ekokód334.78 - Združovanie a organizačné formy v rámci hospodárskej samosprávy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (25) - ČLÁNKY
  (8) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslokomory obchodné
  Heslo anglickychambers of commerce
  Ekokód334.78 - Združovanie a organizačné formy v rámci hospodárskej samosprávy
  339.52 - Organizácie zahraničného obchodu
  347.7 - Obchodné právo
  Zdroj overenia údajovŠíbl Drahoš a kol. Encyklopédia medzinárodných organizácií, výkladový slovník A-Ž, Sprint, 1997, s. 191  : Inštitúcie, ktorých cieľom je zastupovať a ochraňovať záujmy svojich členov, ktorými sú prevažne obchodné firmy pôsobiace doma i v zahraničí a rozvíjať ich pôsobenie na medzinárodnej scéne.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (32) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (20) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (73) - ČLÁNKY
  (34) - KNIHY
  (6) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslokomory živnostenské
  Heslo anglickysmall business chambers
  Ekokód334.71 - Remeselné podnikové systémy
  334.78 - Združovanie a organizačné formy v rámci hospodárskej samosprávy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (22) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslokorporácie
  Heslo anglickycorporations
  Ekokód06 - Organizácie. Združenia. Kongresy. Výstavy. Múzeá
  334.78 - Združovanie a organizačné formy v rámci hospodárskej samosprávy
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 157  : Z lat. corpus - telo, celok, zoskupenie. Korporácia je organizácia s právnou subjektivitou, s vlastnými právami a povinnosťami, ktoré sú však oddelené od práv a povinností jej členov. Dôležitou vlastnosťou korporácie je obmedzené ručenie, t. j. v prípade bankrotu investor stratí svoju investíciu a zamestnanci prácu, ale manažment, ani zamestnanci korporácie neručia za dlhy, ktoré zostanú voči jej veriteľom. Najbežnejšou aktivitou korporácie je uskutočňovať obchod.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (66) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (120) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (166) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslozdruženia
  Heslo anglickyassociations
  Ekokód06 - Organizácie. Združenia. Kongresy. Výstavy. Múzeá
  334.78 - Združovanie a organizačné formy v rámci hospodárskej samosprávy
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 946  : Druh strategických aliancií, pri ktorých sa spájajú nekonkurujúce firmy za účelom dosiahnutia operatívneho cieľa. Spoločnosť znáša náklady a využíva kapacity spoločne so svojím dodávateľom, odberateľom alebo inými subjektmi, aby sa zvýšila prevádzková efektívnosť.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (42) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (203) - ČLÁNKY
  (30) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo