Výsledky vyhľadávania

 1. 1.dary

  Heslodary
  Heslo anglickydonations
  Ekokód336.4 - Iné príjmy a finančné zdroje. Colná správa
  336.5 - Verejné výdavky
  364 - Spoločenské problémy vyžadujúce sociálnu pomoc
  658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (52) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (135) - ČLÁNKY
  (47) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslodotácie
  Heslo anglickysubsidies
  Ekokód336.5 - Verejné výdavky
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 205  : Peňažné prostriedky, ktoré majú charakter transférovej platby, t. j. platby, ktorú jednotlivec alebo inštitúcia poskytuje inému jednotlivcovi alebo inštitúcii bez toho, že by očakával nejakú protihodnotu.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (110) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (579) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (94) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslodotácie investičné
  Heslo anglickyinvestment subsidies
  Ekokód336.5 - Verejné výdavky
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (21) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslodotácie neinvestičné
  Heslo anglickynon-investment subsidies
  Ekokód336.5 - Verejné výdavky
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslodotácie štátne
  Heslo anglickystate subsidies
  Ekokód365 - Požiadavky na bývanie a ich uspokojovanie
  336.5 - Verejné výdavky
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (35) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (129) - ČLÁNKY
  (10) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. 6.granty

  Heslogranty
  Heslo anglickygrants
  Ekokód336.5 - Verejné výdavky
  001.89 - Organizácia vedy a vedeckej práce. Vedecká politika
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 308  : Peňažné prostriedky určené na riešenie konkrétnych výskumných úloh. Udeľujú sa riešiteľom, ktorí prejavili záujem o riešenie týchto úloh, predložili prihlášku doplnenú patričnou dokumentáciou a v súťaži o ich získanie zvíťazili.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (41) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (93) - ČLÁNKY
  (46) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Hesloodškodnenie
  Heslo anglickyindemnification - compensation
  Ekokód336.5 - Verejné výdavky
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (25) - ČLÁNKY
  (10) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. 8.penzie

  Heslopenzie
  Heslo anglickypensions
  Ekokód336.5 - Verejné výdavky
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (17) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (18) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (111) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslopodpora štátna
  Heslo anglickystate support
  Ekokód342 - Štátne právo. Ústavné právo
  336.5 - Verejné výdavky
  Zdroj overenia údajovPolitická ekonomie č.2/2008, vydavateľstvo OECONOMICA VŠE v Prahe  : Štátna podpora predstavuje všetky formy transferov z vládneho sektora, ktoré priamo či nepriamo zvýhodňujú vybrané podnikateľské subjekty za ktoré vláda neobdrží ekvivalentnú spätnú kompenzáciu a ktoré sú udelené s cieľom pozmeniť trhový výsledok.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (107) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (81) - ČLÁNKY
  (33) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslopodpora vedy a výskumu
  Heslo anglickysupport of science and research
  Ekokód001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  336.5 - Verejné výdavky
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (19) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo