Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloakreditívy
  Heslo anglickyletters of credit
  Ekokód336.77/.78 - Úver. Úrok
  336 - Financie. Verejné financie. Colníctvo. Bankovníctvo. Peňažníctvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (27) - ČLÁNKY
  (13) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloanuita
  Heslo anglickyannuity
  Ekokód336.3 - Verejné pôžičky. Verejné dlhy
  336.77/.78 - Úver. Úrok
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 46  : Pravidelná umorovacia splátka zahŕňajúca i úrok. Výška anuity sa vypočíta podľa výšky úveru, doby jeho splatnosti a úroku, ktorý musí dlžník zaplatiť banke za použitie úveru.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (17) - ČLÁNKY
  (12) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslobonifikácia úroková
  Heslo anglickyinterest bonification
  Ekokód336.77/.78 - Úver. Úrok
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslodiferenciácia úroková
  Heslo anglickyinterest differentiation
  Ekokód336.77/.78 - Úver. Úrok
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslodiferenciácia úverová
  Heslo anglickycredit differentiation
  Ekokód336.77/.78 - Úver. Úrok
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslodiskont
  Heslo anglickydiscount
  Ekokód336.77/.78 - Úver. Úrok
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 173  : Úroková zrážka z úveru za dobu od jeho predčasného splatenia do termínu riadnej splatnosti. Diskont sa spravidla používa pri odkúpení zmeniek pred ich splatnosťou. Odkúpením zmenky pred jej splatnosťou po zrážke diskontu banka vlastne poskytuje svojmu klientovi úver.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (26) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (23) - ČLÁNKY
  (26) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslodividendy
  Heslo anglickydividends
  Ekokód336.77/.78 - Úver. Úrok
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  347.7 - Obchodné právo
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 180  : Podiel majiteľa účastín na čistom zisku akciovej spoločnosti, dôchodok plynúci akcionárovi z vlastníctva akcií. Na dividendy je určený zisk akciovej spoločnosti, ktorý zostane po dotácii rezervných fondov, vyplatení odmien vedúcim funkcionárom spoločnosti a zaplatení daní.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (115) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (169) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (80) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloeskont
  Heslo anglickydiscount
  Ekokód336.77/.78 - Úver. Úrok
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 236  : Banková operácia, peňažné aktivovanie pohľadávky krytej zmenkou, prípadne iným cenným papierom. Má formu kúpy a predaja pohľadávky pred lehotou jej splatnosti po zrážke úroku (diskontu) odo dňa eskontu do dňa splatnosti.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (15) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslofond úverový
  Heslo anglickycredit fund
  Ekokód336.77/.78 - Úver. Úrok
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Hesloforfaiting
  Heslo anglickyforfaiting
  Ekokód336.77/.78 - Úver. Úrok
  658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 290  : Forfaiting je bezregresné diskontovanie exportných pohľadávok. Je to forma dodávateľského úveru, čo znamená, že dodávateľ poskytuje kupujúcemu úverové podmienky a potom predáva dlh banke bez regresu.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (24) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (42) - ČLÁNKY
  (23) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo