Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloaktivita hospodárska
  Heslo anglickyeconomic activity
  Ekokód338.1 - Hospodárska situácia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (29) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (49) - ČLÁNKY
  (107) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslobojkot hospodársky
  Heslo anglickyeconomic boycott
  Ekokód338.1 - Hospodárska situácia
  339.98 - Hospodárske rozpory
  Zdroj overenia údajovŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 87  : Odmietnutie, úmyselné zaznávanie, forma hospodárskeho boja spočívajúca v odmietaní tovaru určitého pôvodu alebo obchodných stykov s určitými krajinami alebo subjektmi z určitých krajín, prípadne niektorej národnosti, politického zamerania. Tovar takéhoto pôvodu nie je nakupovaný, so subjektmi daného pôvodu sa neuzatvárajú obchody, odmietajú sa im určité služby a pod.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslohospodárstvo národné
  Heslo anglickynational economy
  Ekokód338.1 - Hospodárska situácia
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 551  : Komplex odvetví a ekonomických činností, ktoré sú navzájom prepojené deľbou práce a ktorý historicky vznikol na území určitej krajiny.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (333) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (354) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (599) - ČLÁNKY
  (26) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (540) - KNIHY
  (28) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslokrajiny rozvojové
  Heslo anglickydeveloping countries
  Ekokód338.1 - Hospodárska situácia
  91 - Geografia. Zemepis
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 735  : Bývalé kolónie, polokolónie a závislé krajiny, ktoré sa najmä v povojnových desaťročiach politicky oslobodili a utvorili samostatné štátne útvary. Ide o veľmi diferencovaný komplex krajín. Existujú medzi nimi značné rozdiely v politických, hospodárskych, sociálnych a spoločenských štruktúrach, v podmienkach vývoja a smeroch orientácie, v úrovni rozvoja, v národných osobitostiach, kultúrnych tradíciách a pod.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (8) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (298) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (573) - ČLÁNKY
  (19) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1000+) - KNIHY
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslokrajiny vyspelé
  Heslo anglickyadvanced countries
  Ekokód338.1 - Hospodárska situácia
  91 - Geografia. Zemepis
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (269) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (647) - ČLÁNKY
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (341) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslonestabilita hospodárstva
  Heslo anglickyeconomic instability
  Ekokód338.1 - Hospodárska situácia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  (5) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslonezávislosť hospodárska
  Heslo anglickyeconomic independence
  Ekokód338.1 - Hospodárska situácia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (9) - ČLÁNKY
  (5) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloodvetvia činnosti ekonomickej
  Heslo anglickybranches of economic activities/industries
  Ekokód338.1 - Hospodárska situácia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (11) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (121) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (202) - ČLÁNKY
  (7) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (211) - KNIHY
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Hesloodvetvia sieťové
  Heslo anglickynetwork industries
  Ekokód338.1 - Hospodárska situácia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (79) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (35) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. 10.OKEČ

  HesloOKEČ
  Heslo anglickyclassification of economic activity by industries
  Ekokód338.1 - Hospodárska situácia
  Pozri miestoodvetvová klasifikácia ekonomických činností
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 599  : Odvetvová klasifikácia ekonomických činností - vytvorila sa v rámci prepracovania Jednotnej sústavy sociálno-ekonomických klasifikácií a číselníkov do podoby zodpovedajúcej potrebám trhového hospodárstva, medzinárodnej porovnateľnosti štatistických ukazovateľov a transparentnosti slovenskej ekonomiky pre svetovú ekonomickú verejnosť. Rešpektuje medzinárodné štandardy a v súlade s celosvetovou praxou je zameraná predovšetkým na štatistické potreby.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (14) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (14) - ČLÁNKY
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo