Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloautoservis
  Heslo anglickyservis station
  Ekokód338.46 - Služby. Terciárny sektor
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslocall centrum
  Heslo anglickycall center
  Ekokód339.138 - Marketing
  338.46 - Služby. Terciárny sektor
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 31  : Kontaktné centrum, sústredenie pracovníkov, ktorí vybavujú otázky a reklamácie. Call centrá sú vybavené počítačmi s prístupom k centrálnej databáze zákazníkov. V nej sa uchovávajú a aktualizujú informácie o akomkoľvek kontakte so zákazníkmi.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (8) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesločistiarne
  Heslo anglickycleaner's
  Ekokód338.46 - Služby. Terciárny sektor
  640 - Domáce hospodárstvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslodomy služieb
  Heslo anglickyservice centers
  Ekokód338.46 - Služby. Terciárny sektor
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Hesloekonomika zdieľaná
  Heslo anglickysharing economy
  Ekokód65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  338.46 - Služby. Terciárny sektor
  681.324 - Počítačové systémy. Počítačové siete
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (13) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (25) - ČLÁNKY
  (8) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslokvalita služieb
  Heslo anglickyquality of service
  Ekokód338.46 - Služby. Terciárny sektor
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (55) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (95) - ČLÁNKY
  (6) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (27) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslomarketing služieb
  Heslo anglickyservices marketing
  Ekokód339.138 - Marketing
  338.46 - Služby. Terciárny sektor
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (30) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (25) - ČLÁNKY
  (16) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslopohyb služieb voľný
  Heslo anglickyfree movement of services
  Ekokód339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  338.46 - Služby. Terciárny sektor
  Zdroj overenia údajovhttp://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=80  : Voľný pohyb služieb, sloboda poskytovania služieb je jednou zo štyroch základných slobôd, ktoré ustanovila Zmluva o ES (článok 59) a ktoré sa stali naozajstnou realitou pri zavedení jednotného trhu. Umožňuje občanom EÚ poskytovať služby cez národné hranice bez obmedzení vyplývajúcich z národnej príslušnosti. ,Služby’ predstavujú všetky služby poskytované jednotlivcami, priemyselné, poľnohospodárske a profesionálne činnosti. Za služby sa považujú aktivity vykonávané zárobkov činnými osobami, priemyselnými, poľnohospodárskymi subjektmi či subjektmi vykonávajúcimi slobodné povolanie. Voľný pohyb služieb umožňuje občanom EÚ vykonávať služby cez hranice členských štátov EÚ bez obmedzení opierajúcich sa o národnosť. Subjekt domovského štátu teda nesmie mať privilegované právo oproti zahraničnému subjektu. Voľný pohyb služieb je teda založený na hospodárskej súťaži.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (25) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (19) - ČLÁNKY
  (9) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslosektor terciárny
  Heslo anglickytertiary sector
  Ekokód338.46 - Služby. Terciárny sektor
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 836  : V sektorovom členení ekonomických činností uskutočňovaných v národnom hospodárstve sektor, v ktorom sú zoskupené podľa príbuzných znakov činnosti produkujúce nehmotné ekonomické statky - služby.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (108) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (95) - ČLÁNKY
  (48) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. 10.servis

  Hesloservis
  Heslo anglickyservice
  Ekokód338.46 - Služby. Terciárny sektor
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (11) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (43) - ČLÁNKY
  (35) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo