Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 59  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000211 250h^"
 1. Hesloakreditácia
  Heslo anglickyaccreditation
  Ekokód341 - Medzinárodné verejné právo
  658.56 - Kontrola akosti. Hospodárenie s nástrojmi. Hospodárenie s materiálom, surovinami a výrobkami
  Zdroj overenia údajovMilan Žák a kol.: Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, LINDE Praha a. s., 2002, s. 80  : Oficiálne uznanie spôsobilosti subjektu vykonávať špecifické činnosti. Predpokladom uznania spôsobilosti a vystavenia akreditačného osvedčenia je preverenie, či subjekt akreditácie (svojím vybavením, kvalifikáciou personálu, zvládnutím postupov a pod.) spĺňa stanovené akreditačné kritériá.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (50) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (61) - ČLÁNKY
  (7) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloarbitráž obchodná medzinárodná
  Heslo anglickyinternational arbitrage
  Ekokód341 - Medzinárodné verejné právo
  347.7 - Obchodné právo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (11) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ČLÁNKY
  (8) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. 3.azyl

  Hesloazyl
  Heslo anglickyasylum
  Ekokód341 - Medzinárodné verejné právo
  Zdroj overenia údajovHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 51  : Ochrana cudzinca pred prenasledovaním z dôvodov uvedených v medzinárodnej zmluve alebo v osobitnom predpise. Podľa čl. 53 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. poskytuje SR azyl cudzincom prenasledovaným za uplatňovanie politickýh práv a slobôd. Azyl možno odoprieť tomu, kto konal v rozpore so základnými ľudskými právami a slobodami.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (28) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (13) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (18) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslobezpečnosť ekonomická
  Heslo anglickyeconomic safety
  Ekokód341 - Medzinárodné verejné právo
  339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (28) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (81) - ČLÁNKY
  (4) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (19) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslobezpečnosť medzinárodná
  Heslo anglickyinternational security
  Ekokód327 - Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  341 - Medzinárodné verejné právo
  Zdroj overenia údajov : Medzinárodná bezpečnosť je taký stav komplexu medzinárodných vzťahov, ktorý jeho subjektom zabezpečuje rovnakú úroveň národnej bezpečnosti.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (155) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (78) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (52) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslodiplomacia
  Heslo anglickydiplomacy
  Ekokód341 - Medzinárodné verejné právo
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 170  : Špecifická činnosť orgánov štátu pre medzinárodné styky a ich predstaviteľov pri zastupovaní štátu navonok. Jej úlohou je realizácia zahraničnej politiky štátu formou rokovaní a rozhovorov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (279) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (133) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (214) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslodiplomacia hospodárska
  Heslo anglickyeconomic diplomacy
  Ekokód341 - Medzinárodné verejné právo
  339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 111  : Termín vznikol po druhej svetovej vojne ako odpoveď na meniace sa prostredie medzinárodných vzťahov. Ide o osobitnú činnosť štátnych orgánov pre medzinárodné hospodárske styky a ich reprezentantov pri zastupovaní štátnych záujmov, ktorá sa vykonáva v rámci celkovej diplomacie na realizáciu cieľov zahranično-hospodárskej politiky štátu prostredníctvom negociácií a ďalších dostupných prostriedkov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (100) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (16) - ČLÁNKY
  (16) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslodiplomati
  Heslo anglickydiplomats
  Ekokód341 - Medzinárodné verejné právo
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 170  : Splnomocnenci štátu, ktorí tento štát zastupujú v oficiálnych medzištátnych vzťahoch k druhému štátu.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (83) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (28) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (59) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslodiskriminácia
  Heslo anglickydiscrimination
  Ekokód316.6 - Sociálne správanie. Psychologická sociológia. Sociálna psychológia
  341 - Medzinárodné verejné právo
  Zdroj overenia údajovHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 101  : Pochádza z latinského slova discriminare, ktoré znamená rozlišovanie, rozdeľovanie. Diskriminácia je nežiaduce a nespravodlivé konanie, kedy sa zaobchádza s človekom či skupinou ľudí inak, ako s iným človekom na základe jeho odlišnosti, napr. rasového alebo etnického pôvodu, zdravotného či mentálneho stavu, veku, pohlavia, sexuálnej orientácie alebo vierovyznania.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (67) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (149) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (98) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslodohody asociačné
  Heslo anglickyagreements association
  Ekokód341 - Medzinárodné verejné právo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (75) - ČLÁNKY
  (21) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo