Výsledky vyhľadávania

 1. Hesločinnosť nelegálna
  Heslo anglickyillegal activity
  Ekokód343 - Trestné právo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesločinnosť trestná
  Heslo anglickycriminal activity
  Ekokód343 - Trestné právo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (60) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (249) - ČLÁNKY
  (14) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesločiny trestné
  Heslo anglickycriminal offences
  Ekokód343 - Trestné právo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (38) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (108) - ČLÁNKY
  (5) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslokorupcia
  Heslo anglickycorruption
  Ekokód17 - Etika. Morálka
  343 - Trestné právo
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 420  : Úplatkárstvo, podplácanie; predajnosť činiteľov verejného života.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (93) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (291) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (241) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslokrádeže
  Heslo anglickythefts
  Ekokód343 - Trestné právo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (13) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (45) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslokriminalita
  Heslo anglickycriminality
  Ekokód343 - Trestné právo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (73) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (181) - ČLÁNKY
  (4) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (350) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslokriminalita finančná
  Heslo anglickyfinancial criminality
  Ekokód343 - Trestné právo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (15) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (32) - ČLÁNKY
  (14) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslokriminalita hospodárska
  Heslo anglickyeconomic criminality
  Ekokód343 - Trestné právo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (36) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (97) - ČLÁNKY
  (32) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslokriminalita počítačová
  Heslo anglickycomputer criminality
  Ekokód343 - Trestné právo
  Pozri miestokyberútoky
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 242  : Počítačová kriminalita predstavuje nielen tradičné zločinné aktivity ako krádež, podvod alebo falšovanie, teda činy, ktoré sú trestné vo väčšine krajín sveta, pričom na ich spáchanie sa využívajú IKT, ale aj nové spôsoby zneužívania moderných IKT. Všeobecne počítačová kriminalita predstavuje veľkú množinu všetkých kriminálnych aktivít spojených s počítačom ako nástrojom, príp. cieľom trestnej činnosti.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (11) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (7) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. 10.podvody

  Heslopodvody
  Heslo anglickyfrauds
  Ekokód34 - Právo. Veda o štáte a práve
  343 - Trestné právo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (96) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (142) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (28) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo