Výsledky vyhľadávania

 1. Heslodoba záručná
  Heslo anglickywarranty period
  Ekokód347.7 - Obchodné právo
  347 - Občianske právo
  366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloochrana spotrebiteľa
  Heslo anglickyconsumer protection
  Ekokód366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  347.7 - Obchodné právo
  620.2 - Náuka o tovare. Tovaroznalectvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (234) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (387) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (137) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloorganizácie spotrebiteľské
  Heslo anglickyconsumer organisations
  Ekokód366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslopolitika spotrebiteľská
  Heslo anglickyconsumer policy
  Ekokód366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  Zdroj overenia údajovŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 777  : Spoločenské, ekonomické, komerčné, legislatívne a iné opatrenia, ktoré sa robia v záujme spotrebiteľa. Má dva hlavné ciele: 1. Informovať spotrebiteľa o tovaroch a službách, čím sa dosiahne, že nákupné rozhodnutia prispejú k fungovaniu konkurenčných trhov a umožnia spotrebiteľovi pozitívny výber. 2. Ochraňovať spotrebiteľa tam, kde nie je jeho postavenie na trhu dostatočne silné, aby mu dovoľovalo chrániť sa pred tými, ktorí majú moc ho poškodiť.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (76) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (20) - ČLÁNKY
  (13) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslopráva spotrebiteľské
  Heslo anglickyconsumer rights
  Ekokód366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (31) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (34) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (6) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Hesloprávo spotrebiteľské
  Heslo anglickyconsumer rights
  Ekokód347.7 - Obchodné právo
  366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  Zdroj overenia údajovŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 777  : Práva vyjadrujúce postavenie kupujúceho vo vzťahu k predávajúcim. Majú pomáhať pri zabezpečovaní ochrany spotrebiteľa na trhu. Medzinárodná organizácia spotrebiteľských zväzov sa od roku 1983 hlási k realizácii ôsmich práv spotrebiteľov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (14) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (10) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Hesloreklamácie
  Heslo anglickyclaims
  Ekokód658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  347.7 - Obchodné právo
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 715  : Písomné oznámenie dodávateľovi, že dodaný tovar nie je v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami. Pri reklamácii treba vychádzať z dohodnutých všeobecných či reklamačných podmienok.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (38) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (73) - ČLÁNKY
  (14) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloriziko spotrebiteľské
  Heslo anglickyconsumer risk
  Ekokód366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  Zdroj overenia údajovŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 778  : Neistota pri rozhodovaní o tom, ktoré produkty kúpiť a kde ich kúpiť, vyplývajúca z toho, že spotrebitelia nemôžu predvídať dôsledky svojich nákupných rozhodnutí. Ide o dve dôležité dimenzie - neistotu a dôsledky.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ČLÁNKY
  (4) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslospokojnosť zákazníkov
  Heslo anglickycustomer satisfaction
  Ekokód366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 318  : Zákazníkom vnímaná úroveň, do akej miery sa splnili jeho požiadavky. Spokojnosť zákazníka je miera jeho pozitívneho vnímania organizácie poskytujúcej výrobok alebo službu. Manažment by mal používať meranie spokojnosti zákazníka ako dôležitý nástroj a mal by sa zaoberať zhodou s požiadavkami a s plnením potrieb zákazníkov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (129) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (294) - ČLÁNKY
  (51) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslospotrebitelia
  Heslo anglickyconsumers
  Ekokód366 - Spotrebiteľ a jeho problémy
  Zdroj overenia údajovKita, Jaroslav et al. Marketing. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2002, s. 407  : Pojem, ktorý sa používa na označenie dvoch rozdielnych druhov spotrebných jednotiek, a to individuálnych spotrebiteľov a organizácií. Individuálny spotrebiteľ je jednotlivec, ktorý nakupuje výrobky a služby pre svoju vlastnú spotrebu, na použitie v domácnosti, prípadne ako dar pre inú osobu. Do druhej skupiny spotrebiteľov patria súkromné firmy, štátne orgány, štátna správa a samospráva, inštitúcie, ktoré nakupujú produkty, zariadenia, suroviny, služby, aby mohli vykonávať svoju činnosť.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (6) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (832) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) - ČLÁNKY
  (15) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (481) - KNIHY
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo