Výsledky vyhľadávania

 1. Heslobezpečnosť práce
  Heslo anglickysafety at work
  Ekokód331.4 - Pracovné prostredie. Bezpečnosť práce. Hygiena práce. Vplyvy na prácu
  614 - Verejné zdravotníctvo
  349.2 - Pracovné právo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (74) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (223) - ČLÁNKY
  (9) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (84) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslofinancovanie zdravotníctva
  Heslo anglickyhealth financing
  Ekokód614 - Verejné zdravotníctvo
  658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (11) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslogerontológia
  Heslo anglickygerontology
  Ekokód614 - Verejné zdravotníctvo
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 439  : Veda o starnutí a starobe a o metódach a prevencie starnutia, najmä predčasného.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslochorobnosť
  Heslo anglickysickness rate
  Ekokód614 - Verejné zdravotníctvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (33) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (46) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (160) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslochoroby civilizačné
  Heslo anglickycivilization diseases
  Ekokód614 - Verejné zdravotníctvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Hesloimunita
  Heslo anglickyimmunity
  Ekokód342 - Štátne právo. Ústavné právo
  347 - Občianske právo
  614 - Verejné zdravotníctvo
  Zdroj overenia údajovHodás Milan a kol. Malý parlamentný slovník, [Bratislava], Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2017, s. 8  : V právnom zmysle slova znamená vyňanie/výnimku zo zásady rovnosti pred zákonom. Výkon niektorých verejných funkcií zriadených ústavou sa zabezpečuje ochranou spočívajúcou v poskytnutí privilégií slúžiacich na odstránenie predvídateľných prekážok neopodstatnene obmedzujúcich výkon verejnej funkcie.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ČLÁNKY
  (5) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslolekárstvo pracovné
  Heslo anglickyoccupational medicine
  Ekokód614 - Verejné zdravotníctvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (5) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslonemocnice
  Heslo anglickyhospitals
  Ekokód614 - Verejné zdravotníctvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (55) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (94) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (59) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Hesloochrana požiarna
  Heslo anglickyfire protection
  Ekokód614 - Verejné zdravotníctvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (14) - ČLÁNKY
  (7) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Hesloochrana pred úrazmi
  Heslo anglickyprotection against accidents
  Ekokód614 - Verejné zdravotníctvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (9) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo