Výsledky vyhľadávania

 1. Heslobezpečnosť energetická
  Heslo anglickyenergy security
  Ekokód620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  327 - Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  Zdroj overenia údajovKrízový manažment. Roč.7, č. 1/2008, s. 39  : Bezpečnosť energetická je definovaná ako nepretržitá dostupnosť energetických nosičov v rôznych formách, v dostatočnej kvalite a za prístupné ceny. Jej dosiahnutie je predpokladom pre nezávislosť a suverenitu štátu.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (162) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (104) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (24) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslobilancia energetická
  Heslo anglickyenergy balance
  Ekokód330.53 - Národohospodárske bilancie. Národné účtovníctvo. National accounting
  620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (8) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (9) - ČLÁNKY
  (66) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslobilancia palivovo-energetická
  Heslo anglickyfuels and energy balance
  Ekokód330.53 - Národohospodárske bilancie. Národné účtovníctvo. National accounting
  620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslobioenergetika
  Heslo anglickybio-energy industry
  Ekokód620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 175  : Interdisciplína spájajúca poznatky a metódy fyziky a mikroelektroniky s obsahom biologických a lekárskych vied; náuka o premenách druhov energie a mechanizmoch jej prenosu v živých organizmoch.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (29) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (35) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (16) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslobiomasa
  Heslo anglickybiomass
  Ekokód620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  631 - Poľnohospodárstvo
  Zdroj overenia údajovhttp://www.inforse.org/europe/fae/OEZ/biomasa/biomasa.html  : Biomasa v podobe rastlín je chemicky zakonzervovaná slnečná energia. Je to súčasne jeden z najuniverzálnejších a najrozšírenejších zdrojov energie na Zemi. Poskytuje výživu, používa sa ako stavebný materiál, vyrába sa z nej papier, lieky alebo chemikálie, je tiež výborným palivom. Má univerzálne využitie v energetike, na výrobu tepla, na výrobu elektriny v moderných spaľovacích zariadeniach. Kvapalné a plynné formy biomasy je možné použiť na pohon motorových vozidiel.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (114) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (48) - ČLÁNKY
  (14) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslobiopalivá
  Heslo anglickyagrofuels
  Ekokód620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  66 - Chemický priemysel
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (14) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (37) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (10) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslobioplyn
  Heslo anglickybiogas
  Ekokód631 - Poľnohospodárstvo
  620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (37) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (31) - ČLÁNKY
  (12) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloelektrina
  Heslo anglickyelectricity
  Ekokód621.3 - Elektrotechnika
  620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 319  : Druh energie, spôsobenej pohybom častíc hmoty (elektrónov, pozitrónov a protónov), schopnej vyvolávať elektrické napätie, spôsobovať prietok elektrického prúdu rozličnej intenzity a charakteru (jednosmerného, striedavého), majúci napr. ráz statickej elektriny atď.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (16) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (45) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (151) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (227) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Hesloelektroenergetika
  Heslo anglickyelectrical power engineering
  Ekokód620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (21) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (55) - ČLÁNKY
  (25) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Hesloenergetika
  Heslo anglickypower engineering
  Ekokód620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (20) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (359) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (576) - ČLÁNKY
  (9) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (567) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo