Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloagrobiológia
  Heslo anglickyagri-biology
  Ekokód631 - Poľnohospodárstvo
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 41  : Odbor biológie zaoberajúci sa poľnohospodárstvom, predovšetkým pestovaním a zušľachťovaním kultúrnych rastlín a chovom hospodárskych zvierat.
  Báza dát250h - ekoindex
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloagroekológia
  Heslo anglickyagroecology
  Ekokód631 - Poľnohospodárstvo
  502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 41  : Veda o vzájomných vzťahoch medzi poľnohospodárskymi rastlinami a ich vonkajším prostredím, najmä z hľadiska množstva, akosti a biologických vlastností úrody; poľnohospodárska ekológia.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloagrochémia
  Heslo anglickyagri-chemistry
  Ekokód631 - Poľnohospodárstvo
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 41  : 1. veda o úžitkovej chémii v rastlinnej výrobe, 2. zastar. veda o úžitkovej chémii v poľnohospodárstve vôbec, 3. odbor chémie zaoberajúci sa problémami poľnohospodárstva, napr. chemickou analýzou pôdy, výberom priemyselných hnojív, ochrannými prostriedkami rastlín a pod.; poľnohospodárska chémia.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Hesloagrochemikálie
  Heslo anglickyagri-chemicals
  Ekokód631 - Poľnohospodárstvo
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 41  : Výrobky chemického priemyslu - postrekové látky, hnojivá a pod. používané v poľnohospodárstve.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Hesloagropotravinárstvo
  Heslo anglickyagri-food sector
  Ekokód338.43 - Poľnohospodárstvo ako hospodárske odvetvie
  631 - Poľnohospodárstvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (64) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (35) - ČLÁNKY
  (33) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Hesloagrotechnika
  Heslo anglickyagricultural engineering
  Ekokód631 - Poľnohospodárstvo
  Zdroj overenia údajovŠaling Samo, Mária Ivanová-Šalingová, Zuzana Maníková, Veľký slovník cudzích slov, Veľký Šariš: SAMO - AAMM, 1997, s. 42  : 1. súhrn zásad a opatrení na obrábanie pôdy a pestovanie poľnohospodárskych plodín od orby až po zber úrody; technika pestovania rastlín, plodín, 2. veda o mechanizovaní poľnohospodárstva
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslobiomasa
  Heslo anglickybiomass
  Ekokód620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  631 - Poľnohospodárstvo
  Zdroj overenia údajovhttp://www.inforse.org/europe/fae/OEZ/biomasa/biomasa.html  : Biomasa v podobe rastlín je chemicky zakonzervovaná slnečná energia. Je to súčasne jeden z najuniverzálnejších a najrozšírenejších zdrojov energie na Zemi. Poskytuje výživu, používa sa ako stavebný materiál, vyrába sa z nej papier, lieky alebo chemikálie, je tiež výborným palivom. Má univerzálne využitie v energetike, na výrobu tepla, na výrobu elektriny v moderných spaľovacích zariadeniach. Kvapalné a plynné formy biomasy je možné použiť na pohon motorových vozidiel.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (113) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (48) - ČLÁNKY
  (14) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslobioplyn
  Heslo anglickybiogas
  Ekokód631 - Poľnohospodárstvo
  620.9 - Energetika všeobecne. Energetické hospodárstvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (37) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (31) - ČLÁNKY
  (12) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslobioprodukty
  Heslo anglickybio-products
  Ekokód631 - Poľnohospodárstvo
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (58) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (119) - ČLÁNKY
  (10) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslobiotechnológia
  Heslo anglickybiotechnology
  Ekokód631 - Poľnohospodárstvo
  658.5 - Organizácia výroby. Plánovanie výroby. Konštrukcia. Kontrola výroby
  330.341.1 - Rozvoj výrobných síl. Technický pokrok
  Zdroj overenia údajovŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 85  : Technológia využívajúca biologické systémy, živé organizmy, resp. deriváty živých organizmov so zámerom získať iné produkty alebo procesy.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (15) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (47) - ČLÁNKY
  (42) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo