Výsledky vyhľadávania

 1. 1.bonita

  Heslobonita
  Heslo anglickysolvency standing - credibility
  Ekokód65.011 - Všeobecné zásady. Hospodárnosť. Racionalizácia. Výkonnosť
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 88  : Dobré meno, obchodná povesť, úveruschopnosť firmy, banky, poisťovne, ktorá vstupuje do medzinárodných obchodných kontraktov. Informácie o bonite zahraničných firiem poskytujú banky i špecializované informačné kancelárie. Včasným obstaraním týchto informácií možno vylúčiť riziká spojené so zahraničnoobchodnou činnosťou.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (58) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (40) - ČLÁNKY
  (10) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloefektívnosť
  Heslo anglickyefficiency
  Ekokód330.13 - Hospodárnosť. Ekonomický princíp. Úžitok. Hodnota. Zákon hodnoty
  65.011 - Všeobecné zásady. Hospodárnosť. Racionalizácia. Výkonnosť
  Zdroj overenia údajovSamuelson Paul A., Nordhaus William D. Ekonómia, 16. vydanie, Bratislava: Vydavateľstvo Elita, 2000, s. 14  : Efektívnosť znamená, že zdroje ekonomiky sa využívajú čo najefektívnejšie na uspokojovanie potrieb a požiadaviek ľudí.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (733) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (814) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (364) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslofunkcie podniku
  Heslo anglickyenterprise functions
  Ekokód65.011 - Všeobecné zásady. Hospodárnosť. Racionalizácia. Výkonnosť
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (9) - ČLÁNKY
  (13) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslofunkcie podniku ekonomické
  Heslo anglickyeconomic functions of a company
  Ekokód65.011 - Všeobecné zásady. Hospodárnosť. Racionalizácia. Výkonnosť
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslofunkcie podniku mimoekonomické
  Heslo anglickynon-economic business functions
  Ekokód65.011 - Všeobecné zásady. Hospodárnosť. Racionalizácia. Výkonnosť
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslofunkcie podniku podporné
  Heslo anglickyrelief company functions
  Ekokód65.011 - Všeobecné zásady. Hospodárnosť. Racionalizácia. Výkonnosť
  Báza dát250h - ekoindex
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslohospodárnosť
  Heslo anglickyeconomy
  Ekokód330.13 - Hospodárnosť. Ekonomický princíp. Úžitok. Hodnota. Zákon hodnoty
  65.011.4 - Produktivita. Hospodárnosť. Racionalizácia. Hodnotová analýza
  65.011 - Všeobecné zásady. Hospodárnosť. Racionalizácia. Výkonnosť
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 325  : Podnikateľské kritérium zamerané na dosiahnutie najlepších výsledkov s najnižšími nákladmi. Sústreďuje sa na racionálne využitie nasadených výrobných zdrojov, t. j. pôdy, práce i zložiek kapitálu. Prejavuje sa úsilím o plné využitie výrobných kapacít, elimináciu zbytočnej spotreby materiálov, energie i ľudskej práce.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (5) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (27) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (65) - ČLÁNKY
  (28) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloinfraštruktúra podniková
  Heslo anglickyenterprise infrastructure
  Ekokód65.011 - Všeobecné zásady. Hospodárnosť. Racionalizácia. Výkonnosť
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslomeranie výkonnosti
  Heslo anglickyperformance measurement
  Ekokód65.011 - Všeobecné zásady. Hospodárnosť. Racionalizácia. Výkonnosť
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (177) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (74) - ČLÁNKY
  (9) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslometódy organizácie
  Heslo anglickymethods of an organization
  Ekokód65.012 - Metódy riadenia podniku a organizácie priemyslu, obchodu a dopravy
  65.011 - Všeobecné zásady. Hospodárnosť. Racionalizácia. Výkonnosť
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (49) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (38) - ČLÁNKY
  (17) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo