Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloagropodnikanie
  Heslo anglickyagribusiness
  Ekokód65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslobariéry inovačné
  Heslo anglickyinnovation barriers
  Ekokód65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (21) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslobariéry podnikania
  Heslo anglickybarriers to business
  Ekokód65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 21  : Prekážky, ktoré bránia v rozvoji podnikateľskej činnosti podnikov. Bariéry podnikania sú odrazom celkovej situácie v spoločnosti a ich riešenie závisí od politického, hospodárskeho a sociálneho rozvoja krajiny v určitom období. Z rôzneho pohľadu môžu byť: externé, interné; dlhodobé, krátkodobé; objektívne, subjektívne.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (13) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (10) - ČLÁNKY
  (6) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslobatizmus
  Heslo anglickyBatism
  Ekokód331.103 - Organizácia práce
  65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (25) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslociele podnikové
  Heslo anglickybusiness objectives
  Ekokód65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 34  : Vypovedajú o budúcom stave podniku (jeho produktoch, výrobných faktoroch, produkčnom a hodnotovom procese) a vyjadrujú budúce výsledky podniku. Predstavujú koncové body, ku ktorým smeruje naplnenie poslania podniku, ktoré samo osebe vytvára súbor špecifických, reálnych a dosiahnuteľných cieľov podniku
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (158) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (172) - ČLÁNKY
  (160) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslodiagnostika podniková
  Heslo anglickybusiness diagnostics
  Ekokód65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 40  : Relatívne nová vedná disciplína ekonomickej teórie, ktorá sa zaoberá rozpoznávaním a vyhodnocovaním javov súvisiacich s fungovaním podniku ako systému v určitom prostredí, pri ktorom sa využívajú overené prístupy, metódy a techniky. Jej cieľom je vytvoriť komplexnú a usporiadanú sústavu poznatkov o stanovovaní diagnózy podniku na základe identifikácie jeho problémov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (124) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (66) - ČLÁNKY
  (1) - ekoindex
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (12) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslodizajn firemný
  Heslo anglickycorporate design
  Ekokód65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - ČLÁNKY
  (5) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloefektívnosť podnikania
  Heslo anglickybusiness efficiency
  Ekokód65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (53) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (34) - ČLÁNKY
  (31) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Hesloekonomika červená
  Heslo anglickyred economy
  Ekokód65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Báza dát250h - ekoindex
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Hesloekonomika modrá
  Heslo anglickyblue economy
  Ekokód502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (6) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo