Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 43  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000325 250h^"
 1. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.10.07.2019
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (22) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (10) Katalóg - ČLÁNKY
  (5) Katalóg - KNIHY
  Hesloimanie
  Heslo anglickyequity
  Ekokód657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.26.08.2004
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (180) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (61) Katalóg - ČLÁNKY
  (29) Katalóg - KNIHY
  Hesloimanie vlastné
  Heslo anglickyowner's equity
  Ekokód657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.03.07.2018
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (59) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (101) Katalóg - ČLÁNKY
  (9) Katalóg - KNIHY
  Hesloimanie základné
  Heslo anglickycapital stock
  Ekokód657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  347.7 - Obchodné právo
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 483  : Peňažné vyjadrenie pôvodných a dodatočných vkladov vlastníka (vlastníkov) do podniku. V akciovej spoločnosti sa rovná násobku menovitej hodnoty akcie a počtu emitovaných akcií. Je podstatnou zložkou vlastného imania.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.08.09.2004
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (77) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (76) Katalóg - ČLÁNKY
  (44) Katalóg - KNIHY
  Hesloinvestície finančné
  Heslo anglickyfinancial investment
  Ekokód657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.09.06.2017
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (484) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (275) Katalóg - ČLÁNKY
  (21) Katalóg - KNIHY
  Heslojednotka účtovná
  Heslo anglickyaccounting entity
  Ekokód657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 449  : Jednotka, ktorá vedie samostatné účtovníctvo a zostavuje výkazy. Môžu to byť samostatní podnikatelia, obchodné spoločnosti, akciové spoločnosti alebo oddelené súčasti týchto spoločností (dcérske spoločnosti, oddelené prevádzky a pod.).
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.26.08.2004
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (6) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) Katalóg - ČLÁNKY
  (7) Katalóg - KNIHY
  Heslokontá
  Heslo anglickyaccounts
  Ekokód657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.03.05.2010
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (390) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (384) Katalóg - ČLÁNKY
  (178) Katalóg - KNIHY
  Odkazy akv. (1) Katalóg vyradených - KNIHY
  Heslomajetok
  Heslo anglickyproperty - assets
  Ekokód657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 461  : Všetky aktíva, na ktoré má ekonomický subjekt vlastnícke právo alebo právo hospodárenia. V súvahe firmy sú to všetky položky nachádzajúce sa na strane aktív: kapitálové statky, iný hmotný majetok, obežné prostriedky (zásoby, peňažné prostriedky, pohľadávky), rozličné nehmotné aktíva.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.15.07.2019
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (247) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (66) Katalóg - ČLÁNKY
  (1) Autority - ekoindex
  (57) Katalóg - KNIHY
  Heslomajetok dlhodobý
  Heslo anglickylong-term property
  Ekokód657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.19.06.2018
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (97) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (53) Katalóg - ČLÁNKY
  (35) Katalóg - KNIHY
  Heslomajetok finančný
  Heslo anglickyfinancial assets
  Ekokód657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 161  : Finančný majetok podniku možno členiť na dlhodobý a krátkodobý. K dlhodobému finančnému majetku patria: majetkové cenné papiere, podiely a vklady do rôznych foriem podnikania, dlhové cenné papiere a rôzne formy pôžičiek s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, nehnuteľnosti, umelecké zbierky. Ku krátkodobému finančnému majetku patria: peniaze v hotovosti a na účtoch v bankách, dlhopisy a pôžičky s lehotou splatnosti kratšou ako jeden rok, vlastné akcie a dlhopisy držané spoločnosťou, finančné deriváty a iné finančné nástroje.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.14.08.2014
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (171) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (291) Katalóg - ČLÁNKY
  (172) Katalóg - KNIHY
  Heslomajetok hmotný
  Heslo anglickytangible assets
  Ekokód657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  Zdroj overenia údajovAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 181  : Hnuteľný a nehnuteľný majetok takého typu, ako sú budovy, stavby, stroje, zariadenia, zásoby a pod.
  predmetové heslo

  predmetové heslo


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.