Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloalokácia nákladov
  Heslo anglickycost allocation
  Ekokód657.47 - Náklady. Kalkulácie nákladov
  Zdroj overenia údajovHindls, R., Holman, R., Hronová, S. a kol.: Ekonomický slovník Praha: C.H. Beck 2003, 519 s.  : Metóda, proces alebo výsledok procesu priraďovania nákladov tzv. objektu alokácie. Tým môže byť napr. výkon, útvar, zákazník alebo rozhodnutie. Hlavným zmyslom alokácie je spresniť informácie o - nákladoch vyvolaných objektom alokácie, a.t. s hlavným zreteľom na rozhodovaciu úlohu, ktorú je treba v súvislosti s týmto objektom riešiť.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (5) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (11) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloanalýza bodu zvratu
  Heslo anglickycost-volume-profit analysis
  Ekokód657.47 - Náklady. Kalkulácie nákladov
  Pozri miestoanalýza CVP
  Báza dát250h - ekoindex
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloanalýza nákladov
  Heslo anglickycost analysis
  Ekokód657.47 - Náklady. Kalkulácie nákladov
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (50) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (55) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (39) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslodoklady kalkulačné
  Heslo anglickybases for calculation
  Ekokód657.47 - Náklady. Kalkulácie nákladov
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslojednotka kalkulačná
  Heslo anglickycost unit
  Ekokód657.47 - Náklady. Kalkulácie nákladov
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (6) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Heslokalkulácia
  Heslo anglickycosting - calculation
  Ekokód657.47 - Náklady. Kalkulácie nákladov
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 373  : Výpočet; rozpočet; účtovanie; účtová súvaha; úsudok
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (130) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (110) - ČLÁNKY
  (132) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Heslokalkulácia cenová
  Heslo anglickyprice calculation
  Ekokód657.47 - Náklady. Kalkulácie nákladov
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (19) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (43) - ČLÁNKY
  (14) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslokalkulácia nákladov
  Heslo anglickycosting - cost calculation
  Ekokód657.47 - Náklady. Kalkulácie nákladov
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 373  : Spôsob výpočtu nákladov na kalkulačnú jednotku. Kalkulačná jednotka sú výkony vyjadrené množstvom, obsahom alebo časom. Kalkulácia nákladov sa zostavuje na základe kalkulačného vzorca, ktorý si stanovuje príslušný podnik. Náklady sa v ňom rozdeľujú do dvoch skupín: priame a nepriame náklady.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (170) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (131) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (53) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslokalkulácia normová
  Heslo anglickystandard costing
  Ekokód657.47 - Náklady. Kalkulácie nákladov
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslokalkulácia operatívna
  Heslo anglickyoperational calculation
  Ekokód657.47 - Náklady. Kalkulácie nákladov
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 374  : Jedna z foriem predbežných kalkulácií. Využíva sa najmä vtedy, ak dôjde v priebehu výrobného procesu k zámene pôvodne plánovanej a kalkulovanej veličiny (vstupy, suroviny) oproti skutočne použitej. Teda využíva sa vtedy, ak dôjde k zameniteľnosti pôvodne plánovaných komponentov, t. j. vstupov pre zabezpečenie výroby konkrétnych výrobkov ako výsledkov výrobného procesu.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo