Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 12  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000329 250h^"
 1. Hesloceny vstupné
  Heslo anglickyentry prices
  Ekokód338.5 - Ceny. Tvorba cien. Druhy cien
  657.9 - Ocenenie. Odhady
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (11) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo


 2. Heslohodnota majetku
  Heslo anglickyvalue of assets
  Ekokód332.6/.7 - Hodnota pôdy. Hodnota pozemku. Hodnota nehnuteľností. Produktivita. Renta. Obchod s pôdou. Obchod s nehnuteľnosťami
  657.9 - Ocenenie. Odhady
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (39) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (10) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo


 3. Heslometódy ohodnocovania
  Heslo anglickyvaluation methods
  Ekokód657.9 - Ocenenie. Odhady
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (17) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - ČLÁNKY
  (5) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo


 4. Heslooceňovanie
  Heslo anglickyvaluation - pricing - costing - appraisal
  Ekokód657.9 - Ocenenie. Odhady
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 590  : Spôsob (postup) vyjadrovania objektu oceňovania v peňažných jednotkách (cenách).
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (668) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (509) - ČLÁNKY
  (15) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (319) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo


 5. Heslooceňovanie ekonomické
  Heslo anglickyeconomic valuation
  Ekokód657.9 - Ocenenie. Odhady
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (67) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (131) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (108) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo


 6. Heslooceňovanie transferové
  Heslo anglickytransfer appraisal
  Ekokód336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  657.9 - Ocenenie. Odhady
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (100) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (89) - ČLÁNKY
  (6) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (7) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo


 7. 7.odhady

  Hesloodhady
  Heslo anglickyestimates
  Ekokód657.9 - Ocenenie. Odhady
  65.011.2 - Odhad. Tvorba ukazovateľov, normatívov, požadovaných hodnôt atď.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PERIODIKÁ - Prijaté čísla
  (138) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (92) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (108) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo


 8. Hesloohodnocovanie
  Heslo anglickyvaluation
  Ekokód657.9 - Ocenenie. Odhady
  Zdroj overenia údajovAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 302  : Určovanie hodnoty istého majetku. Hodnotu chápeme ako subjektívne vnímanie minulých, súčasných a budúcich úžitkov, ktoré prináša držanie príslušného majetku.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (73) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (10) - ČLÁNKY
  (4) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (11) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo


 9. Hesloohodnocovanie podniku
  Heslo anglickycorporate valuation
  Ekokód657.9 - Ocenenie. Odhady
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Zdroj overenia údajovAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 302  : Proces, ktorého cieľom je stanovenie trhovej hodnoty podniku. Trhová hodnota je odhadnutá suma, za ktorú by sa k dátumu ohodnotenia aktívum vymieňalo medzi potenciálnym kupujúcim a potenciálnym predávajúcim pri transakcii samostatných a nezávislých partnerov.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (9) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (154) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (45) - ČLÁNKY
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (17) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo


 10. Hesloštandardy ohodnocovacie európske
  Heslo anglickyeuropean valuation standards
  Ekokód657.9 - Ocenenie. Odhady
  Pozri miestoEVS
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  predmetové heslo

  predmetové heslo