Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 22  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^eu_un_auth h0000330 250h^"
 1. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.26.08.2004
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (26) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (54) Katalóg - ČLÁNKY
  (106) Katalóg - KNIHY
  Hesločinnosť hospodárska
  Heslo anglickyeconomic activity
  Ekokód658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.22.09.2023
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (3) Katalóg - ČLÁNKY
  (1) Katalóg - KNIHY
  Hesloekonomika digitálna
  Heslo anglickydigital economy
  Ekokód681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.03.05.2010
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (36) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (113) Katalóg - ČLÁNKY
  (37) Katalóg - KNIHY
  Heslofaktoring
  Heslo anglickyfactoring
  Ekokód336.71 - Bankovníctvo. Banky
  658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 271  : Odkúpenie krátkodobej pohľadávky od dodávateľa faktoringovou spoločnosťou (faktorom) alebo inou špecializovanou inštitúciou s cieľom jej správneho a včasného inkasa, a to bez regresu, či už z dôvodu platobnej neschopnosti alebo platobnej nevôle dlžníka. Bez práva regresu znamená bez práva spätného postihu veriteľa v prípade nezaplatenia pohľadávky. Tento princíp však nie je uplatňovaný úplne absolútne.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.27.04.2010
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (17) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (45) Katalóg - ČLÁNKY
  (26) Katalóg - KNIHY
  Hesloforfaiting
  Heslo anglickyforfaiting
  Ekokód336.77/.78 - Úver. Úrok
  658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 290  : Forfaiting je bezregresné diskontovanie exportných pohľadávok. Je to forma dodávateľského úveru, čo znamená, že dodávateľ poskytuje kupujúcemu úverové podmienky a potom predáva dlh banke bez regresu.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.26.08.2004
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (36) Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (164) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (64) Katalóg - ČLÁNKY
  (265) Katalóg - KNIHY
  (4) Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Heslohospodárstvo podnikové
  Heslo anglickycompany economy
  Ekokód658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.08.09.2004
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (77) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (76) Katalóg - ČLÁNKY
  (44) Katalóg - KNIHY
  Hesloinvestície finančné
  Heslo anglickyfinancial investment
  Ekokód657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.07.04.2006
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (71) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (74) Katalóg - ČLÁNKY
  (30) Katalóg - KNIHY
  (1) Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Heslologistika podniková
  Heslo anglickycompany logistics - corporate logistics
  Ekokód164 - Matematická logika. Logistika
  658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, Bratislava Sprint 2002, 967 s.  : Súčasť podnikovo-hospodárskej náuky, ktorá sa zaoberá naplnením logistických funkcií, ako aj metód na podporu riadiacich procesov súvisiacich v širšom chápaní s manipuláciou s materiálom. Mikrologistický systém podniku sa zaoberá zásobovaním, vnútropodnikovou logistikou a dopravou.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.03.05.2010
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (390) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (382) Katalóg - ČLÁNKY
  (179) Katalóg - KNIHY
  Heslomajetok
  Heslo anglickyproperty - assets
  Ekokód657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 461  : Všetky aktíva, na ktoré má ekonomický subjekt vlastnícke právo alebo právo hospodárenia. V súvahe firmy sú to všetky položky nachádzajúce sa na strane aktív: kapitálové statky, iný hmotný majetok, obežné prostriedky (zásoby, peňažné prostriedky, pohľadávky), rozličné nehmotné aktíva.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.19.06.2018
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (97) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (53) Katalóg - ČLÁNKY
  (35) Katalóg - KNIHY
  Heslomajetok finančný
  Heslo anglickyfinancial assets
  Ekokód657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  Zdroj overenia údajovVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 161  : Finančný majetok podniku možno členiť na dlhodobý a krátkodobý. K dlhodobému finančnému majetku patria: majetkové cenné papiere, podiely a vklady do rôznych foriem podnikania, dlhové cenné papiere a rôzne formy pôžičiek s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok, nehnuteľnosti, umelecké zbierky. Ku krátkodobému finančnému majetku patria: peniaze v hotovosti a na účtoch v bankách, dlhopisy a pôžičky s lehotou splatnosti kratšou ako jeden rok, vlastné akcie a dlhopisy držané spoločnosťou, finančné deriváty a iné finančné nástroje.
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Typ záznamuzáznam autoritatívneho hesla
  Dátum akt.14.08.2014
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (169) Katalóg - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (293) Katalóg - ČLÁNKY
  (172) Katalóg - KNIHY
  Heslomajetok hmotný
  Heslo anglickytangible assets
  Ekokód657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  Zdroj overenia údajovAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 181  : Hnuteľný a nehnuteľný majetok takého typu, ako sú budovy, stavby, stroje, zariadenia, zásoby a pod.
  predmetové heslo

  predmetové heslo


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.