Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloceny nákupné
  Heslo anglickypurchasing prices
  Ekokód338.5 - Ceny. Tvorba cien. Druhy cien
  658.7 - Nákup. Obstarávanie
  Zdroj overenia údajovŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 108  : Ceny, za ktoré štát vykupuje od poľnohospodárov určité agroprodukty, resp. za ktoré potravinársky výrobný podnik vykupuje poľnohospodárske produkty od obyvateľstva.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (10) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (38) - ČLÁNKY
  (4) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslokúpa
  Heslo anglickypurchase
  Ekokód339.18 - Obchodná technika
  658.7 - Nákup. Obstarávanie
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 426  : Obstaranie suroviny, tovaru, nehnuteľnosti a i. tým, že za ne zaplatí kupujúci v hotovosti, šekom, zmenkou, úhradou po uplynutí určitej lehoty (kúpa na úver) a pod. Kúpou môže prejsť vec do vlastníctva kupujúceho hneď, alebo sa tak stane až po splnení určitých podmienok.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (45) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (97) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (88) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslomarketing nákupný
  Heslo anglickymarketing of purchase
  Ekokód339.138 - Marketing
  658.7 - Nákup. Obstarávanie
  Zdroj overenia údajovKita, Jaroslav et al. Marketing. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 2002, s. 400  : Marketing, ktorý sa týka pozície podniku na trhu ponuky. Analyzuje štruktúru a vývoj trhu ponuky s cieľom zabezpečiť nákup na úrovni optimálnych nákladov a najpriaznivejších podmienkach zo strednodobého a dlhodobého hľadiska.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (20) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (19) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslonákup
  Heslo anglickypurchase
  Ekokód339.18 - Obchodná technika
  658.7 - Nákup. Obstarávanie
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (324) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (424) - ČLÁNKY
  (3) - ekoindex
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (231) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslonákup elektronický
  Heslo anglickyelectronic purchase
  Ekokód339.18 - Obchodná technika
  658.7 - Nákup. Obstarávanie
  Zdroj overenia údajovSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 59  : Proces objednávky a platby za tovary a služby prostredníctvom elektronických médií.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (32) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (26) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Hesloobstarávanie
  Heslo anglickyprocurement - purchasing
  Ekokód658.7 - Nákup. Obstarávanie
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (61) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (68) - ČLÁNKY
  (3) - ekoindex
  (22) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Hesloobstarávanie elektronické
  Heslo anglickyelectronic purchasing - electronic procurement
  Ekokód658.7 - Nákup. Obstarávanie
  339.18 - Obchodná technika
  Zdroj overenia údajovRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, 2011, s. 59  : Prostriedok na riešenie otázok zníženia administratívnych nákladov, celkového zníženia výdavkov na nákup tovarov a služieb a je prostriedkom na účinnú kontrolu jednotlivých transakcií.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (19) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (24) - ČLÁNKY
  (4) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslopodmienky dodacie
  Heslo anglickydelivery conditions
  Ekokód339.18 - Obchodná technika
  65.02/.03 - Obchodné podmienky. Ceny. Tarify. Dohody
  658.7 - Nákup. Obstarávanie
  658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 184  : Zmluvné podmienky, na základe ktorých sa má uskutočniť dodávka tovaru. Ide predovšetkým o spôsob dodávky, prechod nákladov a rizík z predávajúceho na kupujúceho a pod.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (24) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (56) - ČLÁNKY
  (13) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Hesloriadenie nákupu
  Heslo anglickypurchase management
  Ekokód658.7 - Nákup. Obstarávanie
  339.18 - Obchodná technika
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (19) - ČLÁNKY
  (12) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslorozhodovanie nákupné
  Heslo anglickybuying decision
  Ekokód65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  658.7 - Nákup. Obstarávanie
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (96) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (75) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo