Výsledky vyhľadávania

 1. Hesloakvizícia
  Heslo anglickyacquisition
  Ekokód658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  65.016 - Vývoj podniku v čase
  658.16 - Finančná reorganizácia
  Zdroj overenia údajovAnežka Jankovská a kol.: Finančný slovník výkladový, Iura Edition, Bratislava, 2012, s. 15  : Všeobecne súhrn činností slúžiacich na získanie zákazníkov osobným vyhľadávaním a rokovaním, resp. inou formou komunikácie. V podnikateľskej praxi je to forma fúzie, pri ktorej podnik získa kontrolu nad iným podnikom jeho prevzatím.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (180) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (157) - ČLÁNKY
  (3) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (90) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Hesloautomaty predajné
  Heslo anglickyvending machines
  Ekokód658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  339.37 - Maloobchod
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (4) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Heslocentrá logistické
  Heslo anglickylogistic centers
  Ekokód164 - Matematická logika. Logistika
  658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  Zdroj overenia údajovhttp://www.fbi.uniza.sk/ktvi/publikacie/17_slovnik.pdf  : územné zoskupenie nezávislých organizácií a orgánov, ktoré sa zaoberajú dopravou (napr. zasielateľov, prepravcov, dopravných operátorov, colného úradu) spolu so súvisiacimi službami (skladovanie, údržba a opravy), a v ktorom sa nachádza minimálne jeden terminál
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (30) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (30) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Hesloceny maloobchodné
  Heslo anglickyretail prices
  Ekokód338.5 - Ceny. Tvorba cien. Druhy cien
  658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  Zdroj overenia údajovŠíbl Drahoš a kol., Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 108  : Ceny tovarov pre konečného malospotrebiteľa. Pri dovážaných tovaroch sa vypočítava z kúpnej ceny, ku ktorej sa pripočítava veľkoobchodné a maloobchodné rozpätie.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (9) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (111) - ČLÁNKY
  (29) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Hesloceny odbytové
  Heslo anglickysales prices
  Ekokód338.5 - Ceny. Tvorba cien. Druhy cien
  658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (2) - ČLÁNKY
  (1) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. Hesloceny podnikové
  Heslo anglickyfactory prices
  Ekokód338.5 - Ceny. Tvorba cien. Druhy cien
  658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. Hesloceny veľkoobchodné
  Heslo anglickywholesale prices
  Ekokód338.5 - Ceny. Tvorba cien. Druhy cien
  658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 110  : Ceny, za ktoré predáva výrobca svoj tovar obchodnej či inej výrobnej organizácii.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (8) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Heslocesty odbytové
  Heslo anglickysales channels
  Ekokód658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  339.138 - Marketing
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (11) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (11) - ČLÁNKY
  (27) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. Heslodistribúcia
  Heslo anglickydistribution
  Ekokód339.3 - Vnútorný obchod
  658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  339.33 - Veľkoobchod
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 175  : Oblasť hospodárskej činnosti, v ktorej sa uskutočňuje výmena tovaru a služieb medzi hospodárskymi subjektmi. Zahŕňa činnosti spojené s prekonávaním priestorových, časových, kvantitatívnych a kvalitatívnych rozdielov medzi sférou výroby a sférou spotreby.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (34) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (392) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (484) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (443) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslododávatelia
  Heslo anglickysuppliers
  Ekokód658.8 - Odbytové hospodárstvo. Predaj. Odbyt
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 184  : Každý podnikateľský subjekt, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodal kupujúcemu produkty.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (235) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (366) - ČLÁNKY
  (73) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo