Výsledky vyhľadávania

 1. Heslogeografia
  Heslo anglickygeography
  Ekokód91 - Geografia. Zemepis
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (56) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (71) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (199) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (238) - KNIHY
  (5) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 2. Heslogeografia hospodárska
  Heslo anglickyeconomic geography
  Ekokód91 - Geografia. Zemepis
  Pozri miestozemepis hospodársky
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 325  : Vedný odbor, ktorý skúma rozmiestnenie (územné) hospodárstva, zvláštnosti a podmienky jeho rozvoja v rôznych krajinách (v ich oblastiach). Venuje pozornosť vzťahom medzi rozmiestnenými prvkami, zaoberá sa otázkami špecializácie jednotlivých oblastí a spôsobom ich vymedzenia. Možno ju definovať aj ako teóriu ekonomických oblastí.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (17) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (34) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (46) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (86) - KNIHY
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 3. Hesloinformácie geografické
  Heslo anglickygeographical information
  Ekokód91 - Geografia. Zemepis
  330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (8) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (62) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (17) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 4. Heslokrajiny rozvojové
  Heslo anglickydeveloping countries
  Ekokód338.1 - Hospodárska situácia
  91 - Geografia. Zemepis
  Zdroj overenia údajovVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 735  : Bývalé kolónie, polokolónie a závislé krajiny, ktoré sa najmä v povojnových desaťročiach politicky oslobodili a utvorili samostatné štátne útvary. Ide o veľmi diferencovaný komplex krajín. Existujú medzi nimi značné rozdiely v politických, hospodárskych, sociálnych a spoločenských štruktúrach, v podmienkach vývoja a smeroch orientácie, v úrovni rozvoja, v národných osobitostiach, kultúrnych tradíciách a pod.
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (7) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (295) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (572) - ČLÁNKY
  (19) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (1000+) - KNIHY
  (3) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 5. Heslokrajiny vyspelé
  Heslo anglickyadvanced countries
  Ekokód338.1 - Hospodárska situácia
  91 - Geografia. Zemepis
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (269) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (647) - ČLÁNKY
  (5) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (341) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 6. 6.mapy

  Heslomapy
  Heslo anglickymaps
  Ekokód91 - Geografia. Zemepis
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (35) - ČLÁNKY
  (3) - KNIHY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 7. HesloPobaltie
  Ekokód91 - Geografia. Zemepis
  Pozri miestopobaltský región
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (7) - ČLÁNKY
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 8. Hesloregionalistika
  Heslo anglickyregional studies
  Ekokód91 - Geografia. Zemepis
  332.1 - Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (34) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (16) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (12) - ČLÁNKY
  (2) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (13) - KNIHY
  (2) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 9. 9.SVE

  HesloSVE
  Heslo anglickyCentral and Eastern Europe
  Ekokód338.1 - Hospodárska situácia
  91 - Geografia. Zemepis
  Pozri miestostredná a východná Európa
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (57) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (218) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (773) - ČLÁNKY
  (1) - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  (294) - KNIHY
  (11) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo

 10. Heslovýskum krajiny
  Heslo anglickylandscape research
  Ekokód91 - Geografia. Zemepis
  Báza dát250h - ekoindex
  Odkazy (22) - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (8) - ČLÁNKY
  (2) - KNIHY
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  predmetové heslo

  predmetové heslo