Výsledky vyhľadávania

 1. Názov2. zimný seminár regionálnej vedy (2. : 21.-24.3.2012 : Nový Smokovec, Slovensko)
  Odkaz pozriZimný seminár regionálnej vedy
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 2. Názov5th winter seminar of regional science (5. : 11.-14.3.2015 : Vysoké Tatry, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 3. Názov6th winter seminar of regional science (6. : 9.-12.3.2016 : Nízke Tatry, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 4. NázovEkonómia a proces poznávania. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (16.11.2009 : Prešov, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - KNIHY
  akcia

  akcia

 5. NázovEngines of urban and regional development. Central european conference in regional science - CERS (6. : 20.-22.9.2017 : Banská Bystrica, Slovak Republic)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - KNIHY
  akcia

  akcia

 6. NázovGeografické aspekty znalostnej ekonomiky. Medzinárodná vedecká konferencia (21.9.2010 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 7. NázovInovatívne koncepty vo verejnej správe. Medzinárodná vedecká konferencia (24.11.2011 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia

 8. NázovMakroekonómia a proces poznávania. Vedecká konferencia (2.12.2008 : Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - KNIHY
  akcia

  akcia

 9. NázovNárodohospodárska fakulta EU. Katedra regionálneho rozvoja a geografie ((Bratislava, Slovensko))
  MestoBratislava
  Odkaz pozriKatedra regionálneho rozvoja a geografie EU NHF
  Pozri tiežnadradený termín : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  novšie záhlavie : Národohospodárska fakulta EU. Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja. (Bratislava, Slovensko)
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (1) - súbor autorít korporácií a akcií
  (1) - dodávateľ
  (2) - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 10. NázovREDIPE. Konferencia (20.5.2011 : Bratislava, Slovensko)
  Odkaz pozriRegionálne dimenzie poznatkovej ekonomiky
  Báza dát210a - súbor autorít korporácií a akcií
  Odkazy (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  akcia

  akcia