Výsledky vyhľadávania

 1. KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Zamestnanecké inovácie a ich odmeňovanie - medzinárodné trendy. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 492-500 CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok


 2. HAVIER, Jan. Predmety práv duševného vlastníctva podnikov, ich transfer a ohodnocovanie : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Kardoš. Bratislava, 2017. 160 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. VAŠKOVIČOVÁ, Renáta. Ekonomické aspekty hodnotenia developerského projektu : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kardoš. Bratislava, 2017. 89 s.
  kniha

  kniha


 4. RAČKOVIČ, Tomáš. Možnosti ohodnotenia webovej domény : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kardoš. Bratislava, 2017. 77 s.
  kniha

  kniha


 5. KAPUSTOVÁ, Veronika. Vývoj slovenského trhu s nehnuteľnosťami v budúcnosti - scenáre vývoja : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kardoš. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha


 6. LEŠKO, Martin. Vývoj slovenského trhu s nehnuteľnosťami v budúcnosti - scenáre vývoja : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kardoš. Bratislava, 2017. 60 s.
  kniha

  kniha


 7. MED, Filip. Alternatívne metódy ohodnotenia ochrannej známky : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kardoš. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha


 8. KARDOŠ, Peter - UHLIAR, Miroslav. Transfer of intellectual property and transfer pricing. In Managing and modelling of financial risks. International scientific conference. Managing and modelling of financial risks : proceedings : 8th international scientific conference : 5th - 6th september 2016, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. ISBN 978-80-248-3994-3. ISSN 2464-6989, pp. 387-393 online. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok


 9. KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Transferové oceňovanie pri transfere duševného vlastníctva. In Trendy v podnikání 2016. Mezinárodní vědecká konference. Trendy v podnikání 2016 : recenzovaný sborník příspěvků : mezinárodní vědecká konference, Plzeň, 10.-11.11.2016 [elektronický zdroj]. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN 978-80-261-0648-7, s. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok


 10. KARDOŠ, Peter. Ochrana vynálezov v podmienkach Slovenskej republiky. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-10] CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok