Výsledky vyhľadávania

 1. HAVIER, Jan. Predmety práv duševného vlastníctva podnikov, ich transfer a ohodnocovanie : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Kardoš. Bratislava, 2017. 160 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Zamestnanecké inovácie a ich odmeňovanie - medzinárodné trendy. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 492-500 CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok


 3. VAŠKOVIČOVÁ, Renáta. Ekonomické aspekty hodnotenia developerského projektu : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kardoš. Bratislava, 2017. 89 s.
  kniha

  kniha


 4. RAČKOVIČ, Tomáš. Možnosti ohodnotenia webovej domény : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kardoš. Bratislava, 2017. 77 s.
  kniha

  kniha


 5. KAPUSTOVÁ, Veronika. Vývoj slovenského trhu s nehnuteľnosťami v budúcnosti - scenáre vývoja : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kardoš. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha


 6. LEŠKO, Martin. Vývoj slovenského trhu s nehnuteľnosťami v budúcnosti - scenáre vývoja : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kardoš. Bratislava, 2017. 60 s.
  kniha

  kniha


 7. MED, Filip. Alternatívne metódy ohodnotenia ochrannej známky : diplomová práca. Školiteľ: Peter Kardoš. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha


 8. KARDOŠ, Peter. Aktuálne problémy znaleckého dokazovania - komunikácia so sporovými stranami. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2017. ISBN 978-80-554-1362-4, s. 51-54 CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok


 9. KARDOŠ, Peter. Transfer pricing in intellectual property. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 427-432 CD-ROM. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok


 10. MAJDÚCHOVÁ, Helena - SIVÁKOVÁ, Bernadeta. Hodnotenie vzťahu systematického rizika a jeho determinantov vo vybranom súbore európskych a slovenských spoločností : monografia. Recenzenti: Peter Markovič, Peter Kardoš, Iveta Sedláková. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2016. 193 s. [10,14 AH]. ISBN 978-80-89553-41-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]