Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 138  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth 0000556^"
 1. SPUSTOVÁ, Petra. Analýza a identifikácia potrieb rozvoja ľudských zdrojov v NASES : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Nováková. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha

 2. PONGRÁCZOVÁ, Eva et al. Etablovanie a perspektívy rozvoja konceptu sociálnej ekonomiky v kontexte prebiehajúcich sociálno-ekonomických zmien na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA č. 1/0112/13 : doba riešenia od 01/2013 do 12/2015. Recenzenti: Zuzana Brinčíková, Erika Ľapinová. 1. vyd. Bratislava, 2015. 15 s. VEGA 1/0112/13.
 3. PECHOVÁ, Michaela. Regulating of Reimbursement Prices of Drugs in the Slovak Republic. In International Academic Conference. 13th International Academic Conference : proceedings, Antibes, France, 15.-18.9.2014. - Prague : International Institute of Social and Economic Sciences, 2014. ISBN 978-80-87927-05-2, pp. 408-414.
  článok

  článok

 4. PECHOVÁ, Michaela. Program za zlepšenie podmienok začleňovania znevýhodnených uchádzačov na trh práce. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 344-352 CD-ROM. VEGA 1/0112/13.
  článok

  článok

 5. PECHOVÁ, Michaela. Sociálna kohézia z pohľadu zmien systému zdravotného poistenia v SR. In Sociálna kohézia ako nástroj odstraňovania disparít v spoločnosti : recenzovaný nekonferenčný zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3811-4, s. 78-83 [CD-ROM].
  článok

  článok

 6. PECHOVÁ, Michaela et al. Ekonomické a sociálne súvislosti zdravia obyvateľstva a ich vplyv na kvalitu života : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0086/12 : doba riešenia od 01/2012 do 12/2014. Recenzenti: Eva Rievajová, Lucia Géczová. 1. vyd. Bratislava, 2014. 13 s. VEGA 1/0086/12.
 7. ONDRUŠEKOVÁ, Miriama. Vybrané determinanty zdravia vo väzbe na rizikové správanie obyvateľstva : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 43 s.
  kniha

  kniha

 8. SIVÁKOVÁ, Monika. Tretí sektor vo vzťahu k rómskej komunite : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 42 s.
  kniha

  kniha

 9. TEPLÁ, Karina. Socioekonomické determinanty zdravia a ich vplyv na nákladovosť v zdravotníctve SR : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 48 s.
  kniha

  kniha

 10. KUSENDOVÁ, Petra. Systém zdravotnej starostlivosti vo vybranej krajine : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Pechová. Bratislava, 2014. 54 s.
  kniha

  kniha


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.