Výsledky vyhľadávania

 1. HAVIER, Jan - KARDOŠ, Peter - UHLIAR, Miroslav. Ohodnocovanie a transfer duševného vlastníctva v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky. Recenzenti: Marek Vážan, Miroslav Jakubec. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer, 2017. [147 s.] [7,40 AH]. VEGA 1/0264/15. ISBN 978-80-7552-942-8.
 2. HAVIER, Jan. Výška licenčného poplatku pri ohodnocovaní patentu ako vybranej zložky duševného vlastníctva. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 7-14 CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok

 3. Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Peter Kardoš a kolektív, redakčné práce: Miroslav Jakubec, Slávka Šagátová, Miroslav Uhliar ; vedeckí recenzenti: Andrej Kovalev, Marek Vážan. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [79 s., 3,4 AH]. VEGA 1/0264/15. ISBN 978-80-225-4346-0. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. KRIŽAN, Martin - DEÁKOVÁ, Stanislava. Inovačná výkonnosť SR ovplyvňujúca transfer duševného vlastníctva. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 24-32 CD-ROM. VEGA 1/0264/15.
  článok

  článok

 5. KARDOŠ, Peter - JAKUBEC, Miroslav. Odmeňovanie zamestnaneckých inovácií vo svete – sumarizácia súčasného výskumu. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 15-23 CD-ROM. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok

 6. KUBICA, Milan - ŠVEJDOVÁ, Nikola. Transfer technológií a zakladanie spin-off firiem. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 33-39 CD-ROM. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok

 7. KUBÍK, Peter. Duálne vzdelávanie ako základ inovácií spoločnosti. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 450-54 CD-ROM. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok

 8. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Rizikové faktory stanovenia výšky licenčných poplatkov. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 55-63 CD-ROM. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok

 9. UHLIAR, Miroslav. Aktuálny vývoj v patentovaní vynálezov s ohľadom na trasfer práv formou licencovania. In Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov II. : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4346-0, s. 64-79 CD-ROM. VEGA 1/0264/15 (100%).
  článok

  článok

 10. JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter. Riadenie hodnoty podniku. Recenzovali: Helena Majdúchová, Marek Vážan. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 281 s. [15,9 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0264/15. ISBN 978-80-8168-460-9. [Počet ex. : 17, z toho voľných 4, prezenčne 3]