Výsledky vyhľadávania

 1. BEDNÁROVÁ, Erika. Kvantifikované súhrny ako alternatíva štatistickým príkazom v SQL jazyku : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha


 2. HRIŇA, Pavol. Produktivita práce v programovacích jazykoch : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha


 3. CHRÍBIK, Rastislav. Vyhľadávanie funkčných závislosti v relačnej databáze : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha


 4. DŽURŇÁK, Matúš. Obsahový marketing – efektívny marketingový nástroj v podnikaní na internete : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2017. 42 s.
  kniha

  kniha


 5. KOVÁCS, František. Komparácia vybraných aplikácií typu ERP pre malé a stredné podniky : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Jurík. Bratislava, 2017. 40 s.
  kniha

  kniha


 6. KOŠČÁK, Dominik. Elektronické trhovisko ako nástroj transparentného verejného obstarávania v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 7. SCHWENDTNEROVÁ, Anikó. Kreatívna tvorba multimediálnych materiálov a aplikácií pre propagáciu štúdia na FHI pre uchádzačov o štúdium : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 44 s.
  kniha

  kniha


 8. KOTUĽAK, Lukáš. Proces obchodovania v prostredí Elektronického kontraktačného systému v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha


 9. CAPALAY, Mikuláš. Používateľsky orientovaný dizajn : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2017. 42 s.
  kniha

  kniha


 10. MOLNAR, Irena. Využitie dátovej matice Digitálne Slovensko pre vlastný výskum v oblasti vývoja digitálnej gramotnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha