Výsledky vyhľadávania

 1. Inovačné procesy vo vede, ekonomike a vzdelávaní. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačné procesy vo vede, ekonomike a vzdelávaní VI. Kazaň : Juniversum, 2017. 111 s. ISBN 978-5-9991-0403-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017 [elektronický zdroj]. Zostavili: Eva Rakovská, Miroslav Kršjak, Pavol Jurík, Alžbeta Kanáliková ; recenzenti: Jozef Hvorecký, Martin Mišút ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [160 s., 6,25 AH]. ISBN 978-80-225-4380-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. BACIGÁL, Michael. Sociálne siete a ich využitie v elektronickom podnikaní : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha


 4. BARTOŠ, Richard. Aplikácia hľadajúca požadované, algoritmom Insertion Sort usporiadané, štruktúrované záznamy v zozname neplatičov sociálnej poistovne vytvorená v jazyku C++ : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Košťál. Bratislava, 2017. 52 s.
  kniha

  kniha


 5. BEDNÁROVÁ, Erika. Kvantifikované súhrny ako alternatíva štatistickým príkazom v SQL jazyku : bakalárska práca. Školiteľ: Miroslav Hudec. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha


 6. BRINDZÁK, Michal. Rozvoj a možnosti nového e-learningu : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Szivósová. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha


 7. CAPALAY, Mikuláš. Používateľsky orientovaný dizajn : bakalárska práca. Školiteľ: Igor Bandurič. Bratislava, 2017. 42 s.
  kniha

  kniha


 8. ČECHOVÁ, Natália. Konceptuálne modely dát (on-line kurz) : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Mišút. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha


 9. DŽURŇÁK, Matúš. Obsahový marketing – efektívny marketingový nástroj v podnikaní na internete : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2017. 42 s.
  kniha

  kniha


 10. FERENCZ, András. Internetové veľtrhy vs. internetové výstavy : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Schmidt. Bratislava, 2017. 51 s.
  kniha

  kniha