Výsledky vyhľadávania

 1. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník z workshopu : 3. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 7. jún 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Juraj Pekár, Marian Reiff. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [32 s., 2,2 AH]. VEGA 1/0245/15. ISBN 978-80-225-4391-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. JÁNOŠOVÁ, Miroslava. Modelovanie vplyvu medzinárodnej investičnej pozície na vývoj slovenskej ekonomiky : dizertačná práca. Školiteľ: Zlatica Ivaničová. Bratislava, 2017. 105 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník [príspevkov] : mezinárodní vědecký seminář : 29. november - 1. december 2017 / 29. listopad - 1. prosinec 2017, Praha [elektronický zdroj]. Editori: Josef Jablonský, Brian König, web editor: Martin Lukáčik ; recenzenti: Ivan Brezina ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [172 s., 10,07 AH]. ISBN 978-80-225-4455-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník [príspevkov] : mezinárodní vědecký seminář : 30. november - 2. december 2016 / 30. listopad - 2. prosinec 2016, Praha [elektronický zdroj]. Editori: Josef Jablonský, Brian König, web editor: Martin Lukáčik ; recenzenti: Josef Jablonský ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [166 s., 10,36 AH]. ISBN 978-80-225-4319-4. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. FEJEŠ, Martin. Monetárna politika, inflácia a hospodárske cykly v novej keynesiánskej koncepcii : dizertačná práca. Školiteľ: Jaroslav Husár. Bratislava, 2016. 122 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. BABEJ, Andrej. Modelovanie peňažných tokov na báze teórie grafov : dizertačná práca. Školiteľ: Ivan Brezina. Bratislava, 2016. 98 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. MIERESOVÁ, Lucia. Riešenie viackriteriálnych okružných úloh na báze iteračných metód : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2016. 93 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. KUPKOVIČ, Patrik. Analýza hospodárskych politík malej ekonomiky integrovanej v monetárnej únii na báze DSGE modelov : dizertačná práca. Školiteľ: Martin Lukáčik. Bratislava, 2016. 135 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 9. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií. Vedecký workshop. Plánovanie prepravy s cieľom znižovania emisií : zborník z workshopu : 2. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0245/15 : 17. jún 2016, Bratislava [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Juraj Pekár, Marian Reiff. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [41 s., 2,53 AH]. VEGA 1/0245/15. ISBN 978-80-225-4256-2. [Počet ex. : 4, z toho voľných 3, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 10. KOBELOVSKÁ, Zuzana. Webová aplikácia modelu výberu portfólia : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2016. 58 s.
  kniha

  kniha