Výsledky vyhľadávania

 1. KOCÁKOVÁ, Patrícia. Modelovanie regionálnej konvergencie s využitím nástrojov priestorovej ekonometrie : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Chocholatá. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 2. MIKLOŠ, Marcel. Zohľadnenie priestorových efektov v ekonometrickom modelovaní : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Chocholatá. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 3. IVANIČOVÁ, Petronela. Metodológia a aplikácie SVAR modelov : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lukáčik. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha


 4. PSOTNÝ, Matej. Ekonometrická analýza trhu práce : diplomová práca. Školiteľ: Martin Lukáčik. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha


 5. BEČKEROVÁ, Lucia. Vplyv výmenných podmienok na hospodársky cyklus malej otvorenej ekonomiky : diplomová práca. Školiteľ: Karol Szomolányi. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 6. MATIAŠOVIC, Róbert. Opakované hry, ich riešenie a aplikačné možnosti : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Čičková. Bratislava, 2017. 60 s.
  kniha

  kniha


 7. TAKÁCSOVÁ, Klaudia. Metódy radu ELECTRE a ich aplikácie : diplomová práca. Školiteľ: Zlatica Ivaničová. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha


 8. FIGUROVÁ, Dana. Modely a algoritmy na riešenie úlohy kuriéra : diplomová práca. Školiteľ: Ivan Brezina. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 9. ŠLESARIKOVÁ, Veronika. Viackriteriálne lokačné úlohy : diplomová práca. Školiteľ: Juraj Pekár. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha


 10. MICHVOCÍK, Maroš. Modelovanie faktorov ekonomického rastu v priemysle SR : diplomová práca. Školiteľ: Marián Goga. Bratislava, 2017. 55 s.
  kniha

  kniha