Výsledky vyhľadávania

 1. KUKLIŠ, Filip. Špecifické hľadania prepravných trás : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Gežík. Bratislava, 2018. 35 s.
  kniha

  kniha


 2. KUTLÁK, Martin. Analýza efektívnosti priemyslu na regionálnej úrovni SR : bakalárska práca. Školiteľ: Kvetoslava Surmanová. Bratislava, 2018. 41 s.
  kniha

  kniha


 3. LOPUŠNÝ, Martin. Analýza vybraných ukazovateľov Slovenska na regionálnej úrovni : bakalárska práca. Školiteľ: Kvetoslava Surmanová. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha


 4. MÁTÉ, Viktor. Analýza determinantov chudoby pomocou ekonometrických metód : bakalárska práca. Školiteľ: Brian König. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha


 5. MATÚŠKOVÁ, Veronika. Aplikácia lineárneho programovania v riadení projektov : bakalárska práca. Školiteľ: Marian Reiff. Bratislava, 2018. 38 s.
  kniha

  kniha


 6. MRÁZOVÁ, Veronika. Aplikácia vybraných modelov cieľového programovania : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha


 7. ŠMIHELOVÁ, Magdaléna. Simulácia riadenia zásob v MS Excel : bakalárska práca. Školiteľ: Marian Reiff. Bratislava, 2018. 36 s.
  kniha

  kniha


 8. TRUSIKOVÁ, Bohuslava. Modely viackriteriálneho vyhodnocovania alternatív na báze ašpiračných a ordinálnych informácií : bakalárska práca. Školiteľ: Andrea Furková. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 9. VOJTEKOVÁ, Barbora. Riadenie projektov : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Gežík. Bratislava, 2018. 37 s.
  kniha

  kniha


 10. KALIŠ, Šimon. Výhľad krátkodobej a dlhodobej spotreby obyvateľov SR : bakalárska práca. Školiteľ: Kvetoslava Surmanová. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha