Výsledky vyhľadávania

 1. LIPKOVÁ, Veronika. Mzdová diferenciácia podľa pohlavia a krajov SR v rokoch 2000 – 2017 : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 2. PAVLÍK, Michal. Využitie indexnej analýzy pri hodnotení produktivity práce podľa SK NACE v rokoch 2000 – 2017 : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2019. 76 s.
  kniha

  kniha

 3. JÁNOŠÍKOVÁ, Patrícia. Analýza vývoja vybranej kryptomeny : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha

 4. NEMČÍKOVÁ, Mária. Spotrebné výdavky domácností na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Labudová. Bratislava, 2019. 52 s.
  kniha

  kniha

 5. KLIMENTOVÁ, Adriána. Analýza finančných ukazovateľov vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 6. GÁLFYOVÁ, Nikoleta. Porovnanie úplných nákladov práce na Slovensku za roky 2000 - 2017 z pohľadu krajov : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 7. GLASOVÁ, Veronika. Porovnanie regiónov Slovenska z pohľadu dosiahnutého HDP na obyvateľa v rokoch 2000 – 2016 : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 8. VAVRINCOVÁ, Jana. Meranie dostupnosti bývania v EÚ : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Labudová. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha

 9. HLAVINA, Ivan. Skúmanie závislosti akciových indexov pre vybraný európsky trh s využitím regresnej a korelačnej analýzy : bakalárska práca. Školiteľ: Ondrej Dúžik. Bratislava, 2019. 46 s.
  kniha

  kniha

 10. CHRVALOVÁ, Kristína. Porovnanie krajín Európy prostredníctvom Indexu sociálneho rozvoja s využitím metód viackriteriálneho hodnotenia a časovej analýzy : bakalárska práca. Školiteľ: Ondrej Dúžik. Bratislava, 2019. 44 s.
  kniha

  kniha