Výsledky vyhľadávania

 1. NEMOGOVÁ, Natália. Porovnanie krajín Európskej únie na základe vybraných ukazovateľov v oblasti vzdelávania : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sušienková. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 2. NOSICKÝ, Andrej. Vývoj produktivity práce v priemysle v rokoch 2010 až 2016 podľa regiónov : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha


 3. PAPOVÁ, Simona. Analýza finančných ukazovateľov vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha


 4. SOMMEROVÁ, Lenka. Ceny nehnuteľností určených na bývanie na Slovensku – vývoj, regionálne porovnanie : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sušienková. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha


 5. ZOŠČÁK, Daniel. Porovnanie krajín Európskej únie na základe vybraných ukazovateľov v oblasti zdravotnej starostlivosti : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sušienková. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 6. CEDULOVÁ, Kristína. Vývoj nezamestnanosti v jednotlivých krajoch na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Karasová. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 7. CIFRANIČOVÁ, Dominika. Využitie dotazníkového prieskumu - princípy a problémy. Použitie SURVEY procedúr v softvéri SAS : bakalárska práca. Školiteľ: Ondrej Dúžik. Bratislava, 2018. 38 s.
  kniha

  kniha


 8. FERANCOVÁ, Laura. Základná demografická charakteristika okresov SR : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Sušienková. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 9. FÜLÖPOVÁ, Kristína. Štatistické metódy v oblasti počítačovej bezpečnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Viera Labudová. Bratislava, 2018. 40 s.
  kniha

  kniha


 10. HORVÁTHOVÁ, Renáta. Štatistická analýza využitia pracovných síl vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2018. 35 s.
  kniha

  kniha