Výsledky vyhľadávania

 1. KOTLEBOVÁ, Eva et al. Aktuárska štatistika. Recenzovali: Ľudovít Pinda, Petra Uhrinová. 1.vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2020. [278 s.] [15,2 AH]. SAS Academic Programs 2019, VEGA 1/0120/18, VEGA 1/0647/19. ISBN 978-80-89962-54-9.
 2. KOTLEBOVÁ, Eva. [Regresná a korelačná analýza s aplikáciami v softvéri SAS]. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 2, s. 77-78 online. Recenzia na: Regresná a korelačná analýza : s aplikáciami v softvéri SAS / Erik Šoltés ; recenzovali: Mária Vojtková, Luboš Marek. 1. vydanie. - Bratislava : Letra Edu, 2019. - ISBN 978-80-89962-38-9.
  článok

  článok

 3. ŠOLTÉS, Erik. [Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami v softvéri SAS]. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 3, s. 87-89. Recenzia na: Viacrozmerné štatistické metódy s aplikáciami v softvéri SAS / Mária Vojtková, Iveta Stankovičová ; recenzovali: Hana Řezánková, Jana Ficová-Bílešová. 2. doplnené a prepracované vydanie. - Bratislava : Letra Edu, 2020. - ISBN 978-80-89962-58-7.
  článok

  článok

 4. HORŇÁK, Patrik. Ako správne vyhodnocovať údaje získané dotazníkovým výskumom : bakalárska práca. Školiteľ: Ondrej Dúžik. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 5. JANOŠKOVÁ, Kristína. Kapacity a výkony ubytovacích zariadení na Slovensku v rokoch 2001 – 2018 : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. KMEŤKOVÁ, Silvia. Analýza zdrojov elektriny na Slovensku v rokoch 2008 – 2018 : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2020. 36 s.
  kniha

  kniha

 7. MICHÁĽ, Michal. Kryptomeny a ich cenová stabilita : bakalárska práca. Školiteľ: Ľubica Hurbánková. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 8. ONDREJKA, Michal. Sezónny pohľad pri analýze tržieb za vlastné výkony a tovar v obchode, hoteloch a reštauráciách na Slovensku v rokoch 2008 – 2018 : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 9. VASSOVÁ, Romana. Analýza vybraných ukazovateľov dopravy a pôšt na Slovensku v rokoch 2008 – 2018 : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2020. 71 s.
  kniha

  kniha

 10. JAKAL, Martin. Sezónnosť pri analýze zdrojov elektriny na Slovensku v rokoch 2008 – 2018 : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Bolgáč. Bratislava, 2020. 83 s.
  kniha

  kniha