Výsledky vyhľadávania

 1. Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. Compiled by: Petra Garasová, Editors: Ľubica Knošková, Malgorzata A. Jarossová ; reviewers: Anna Cierniak-Emerych, Alena Donovalová, Szymon Dziuba. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 123 s. [6,15 AH]. VEGA 1/0543/18. ISBN 978-80-225-4705-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. ZIMMERMANN, Kvetoslava. Nákupné správanie spotrebiteľov na trhu kávy : bakalárska práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 3. KMEŤKOVÁ, Nicole. Význam dizajnu pri spotrebiteľskom rozhodovaní vo vybranej produktovej kategórii : bakalárska práca. Školiteľ: Petra Garasová. Bratislava, 2020. 51 s.
  kniha

  kniha

 4. KOSANIĆ, Lenka. Aplikácia ekologických obalov v rôznych odvetviach priemyslu : bakalárska práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 5. BALÁŽ, Filip. Využívanie Quick Response kódov v produktovej politike : bakalárska práca. Školiteľ: Tatiana Košútová. Bratislava, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha

 6. DROZDOVÁ, Rebeka. Cestovný ruch zameraný na celiatikov : bakalárska práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 7. GAŠPARÍKOVÁ, Mária. Aplikácia aktívnych a inteligentných obalov v rôznych odvetviach priemyslu : bakalárska práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha

 8. KOBELA, Daniel. Regionálny pôvod výrobkov ako faktor rozvoja cestovného ruchu vo vybranom regióne : bakalárska práca. Školiteľ: Rastislav Strhan. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 9. ČAMAJOVÁ, Mária. Vplyv ekologického balenia výrobkov na spotrebiteľské rozhodovanie : diplomová práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2020. 66 s.
  kniha

  kniha

 10. TRAJDOVÁ, Petra. Porovnanie ceny a výživnej hodnoty biopotravín s konvenčnými potravinami : diplomová práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2020. 82 s.
  kniha

  kniha