Výsledky vyhľadávania

 1. ORENDÁČOVÁ, Mária. Tradičné a regionálne produkty vo vybraných krajinách Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha


 2. KUBASKÁ, Timea. Využívanie inovatívnych technológií v potravinárskom priemysle : bakalárska práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 3. TOPOROVÁ, Liliana. Označenia kvality produktov a ich využitie v marketingovej stratégii : bakalárska práca. Školiteľ: Rastislav Strhan. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 4. Stav a perspektívy systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Ivan Hlavatý ; recenzenti: Igor Kačeňák, Jarmila Hojerová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 91 s. [5,2 AH]. VEGA 1/0670/16. ISBN 978-80-225-4445-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 5. CSOMOROVÁ, Silvia. Marketingová komunikácia zdravého životného štýlu : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 6. GARASOVÁ, Petra. Dizajn ako kritérium nákupného rozhodovania vo vybranej produktovej kategórii : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 7. GLAUSOVÁ, Natália. Vinársky cestovný ruch ako forma rozvoja regiónov (doma a v zahraničí) : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 8. GÖRÖGOVÁ, Lenka. Kvalita a cena vybraných slovenských a rakúskych potravinárskych výrobkov : diplomová práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha


 9. HALENÁROVÁ, Mária. Efektívnosť zavádzania systémov manažérstva v organizáciách : diplomová práca. Školiteľ: Marta Karkalíková. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha


 10. HARGAŠOVÁ, Barbora. Riešenie problému plytvania potravinami zo strany spotrebiteľov : diplomová práca. Školiteľ: Paulína Krnáčová. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha