Výsledky vyhľadávania

 1. Stav a perspektívy systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. Zborník zostavili: Ivan Hlavatý ; recenzenti: Igor Kačeňák, Jarmila Hojerová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 91 s. [5,2 AH]. VEGA 1/0670/16. ISBN 978-80-225-4445-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. ŠTIPALA, Denis. Inovatívne obaly v nápojovom a potravinárskom priemysle : bakalárska práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha


 3. KOLTÁŠOVÁ, Anna. Inovácie v potravinárskom priemysle : bakalárska práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha


 4. BLAŽEČKA, Michal. Faktory ovplyvňujúce dopyt a ponuku na trhu farmárskych potravín : diplomová práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha


 5. KOLEJÁKOVÁ, Zuzana. Trendy a inovácie v potravinárskom priemysle : diplomová práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 6. GULÁŠOVÁ, Lucia. Segmentácia spotrebiteľov podľa ich vzťahu k nákupu ekologických výrobkov : diplomová práca. Školiteľ: Malgorzata Agnieszka Jarossová. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha


 7. ROGOVSKÁ, Vanda. Kvalita ako významný faktor konkurencieschopnosti vybraných potravinárskych produktov Slovenska v európskom hospodárskom priestore, s dôrazom na krajiny Vyšehradskej štvorky : dizertačná práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2017. 139 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 8. SABÓOVÁ, Terézia. Vnímanie produktu v marketingovej komunikácii : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2017. 59 s.
  kniha

  kniha


 9. REHUŠOVÁ, Adriana. Rozvoj produktového portfólia vybranej firmy : diplomová práca. Školiteľ: Ľubica Knošková. Bratislava, 2017. 77 s.
  kniha

  kniha


 10. BIELIKOVÁ, Natália. Prístupy firiem k produktovým inováciám vo vybranom sortimente : diplomová práca. Školiteľ: Alena Donovalová. Bratislava, 2017. 63 s.
  kniha

  kniha