Výsledky vyhľadávania

 1. KOZÁKOVÁ, Mária et al. Analýza a hodnotenie online reputácie subjektov automobilového priemyslu : záverečná správa o riešení projektu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov dennej formy štúdia a jeho výsledkoch, č. I-17-108-00 : obdobie riešenia projektu: 2017. Oponenti: Zuzana Juhászová, Ľudovít Šrenkel. 1. vyd. Bratislava, 2017. [50 s.]. I-17-108-00.

 2. Podnikové financie vo vede a praxi 2017. Eduard Hyránek et al., zostavovatelia/editors: Eduard Hyránek, Ladislav Nagy, Peter Badura ; recenzenti/reviewers: Božena Hrvoľová, Anna Polednáková, Oľga Miková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 197 s. [21 AH]. ISBN 978-80-225-4436-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1, dĺžka fronty rezervácií 1]

 3. Ekonomické- sociálne nástroje ako faktor tvorby pracovných miest v podnikoch : zborník vedeckých statí : VEGA č. 1/0662/15. Redakčné a zostaviteľské práce: Anna Polednáková ; recenzenti: Jaroslav Kita, Pavel Škriniar. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 60 s. [3,2 AH]. VEGA 1/0662/15. ISBN 978-80-225-4471-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 4. Finančné výzvy po poslednej globálnej finančnej kríze a možnosti rozvoja slovenského kapitálového trhu : zborník vedeckých statí : výskumná úloha VEGA č. 1/0404/16. Peter Badura et al., zostavovatelia: Peter Badura ; recenzenti: Mária Režňáková, Jana Marková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 79 s. [4,1 AH]. VEGA 1/0404/16. ISBN 978-80-225-4469-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]

 5. PAETSCH, Michael. Accelerating the introduction of disruptive technologies: a framework for understanding and improving the e-car purchasing decision by customers : dizertačná práca. Školiteľ: Peter Dorčák. Bratislava, 2017. 171 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. FEDORKOVÁ, Katarína. Finančné aspekty krízového riadenia podniku : dizertačná práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2017. 127 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 7. MIŠOVÁ, Simona. Financovanie a finančná podpora MSP v SR a vo vybraných krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Elena Fetisovová. Bratislava, 2017. 68 s.
  kniha

  kniha


 8. PECKO, Filip. Nehnuteľnosti ako jedna z foriem alternatívneho investovania : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Škriniar. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha


 9. VRÓBEĽ, Michal. Trh drahých kovov : diplomová práca. Školiteľ: Peter Badura. Bratislava, 2017. 90 s.
  kniha

  kniha


 10. KOREČEK, Peter. Vplyv európskych trendov platobných služieb na podniky : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Kubranová. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha