Výsledky vyhľadávania

 1. FRANKOVÁ, Dominika. Analýza činnosti logistického centra na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Patrik Richnák. Bratislava, 2018. 59 s.
  kniha

  kniha


 2. GAJDOŠ, René. Využitie čiarových kódov v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Patrik Richnák. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha


 3. GAJDOŠÍKOVÁ, Kristína. Revolúcia v oblasti osobnej dopravy (elektromobilita) : bakalárska práca. Školiteľ: Patrik Richnák. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 4. MAGUŠINOVÁ, Slávka. Logistika skladu a skladového hospodárstva : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Melich. Bratislava, 2018. 42 s.
  kniha

  kniha


 5. MÉSZÁROSOVÁ, Euridika. Distribučná logistika v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Melich. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha


 6. NOVOTNÝ, Peter. Obstarávací proces vo výrobnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Melich. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha


 7. PANCZOVÁ, Gabriela. Materiálová dispozícia v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Melich. Bratislava, 2018. 46 s.
  kniha

  kniha


 8. PETRÍK, Tomáš. Reverzná logistika v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Pavel Melich. Bratislava, 2018. 50 s.
  kniha

  kniha


 9. VORŽÁČKOVÁ, Nikola. Analýza procesu výroby vybranej prevádzky v spoločnosti PCA Slovakia, s. r. o : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2018. 89 s.
  kniha

  kniha


 10. VOŠČINÁROVÁ, Veronika. Optimalizácia výrobných nákladov so zameraním na pracovné pozície v PCA Slovakia, s. r. o : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha