Výsledky vyhľadávania

 1. FLOREK, Adam. Digitálna budúcnosť výrobných podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2020. 64 s.
  kniha

  kniha

 2. FRANKOVÁ, Dominika. Analýza nových vybraných technológií v skladovaní podniku : diplomová práca. Školiteľ: Patrik Richnák. Bratislava, 2020. 71 s.
  kniha

  kniha

 3. FRINDTOVÁ, Zuzana. Klimatické zmeny a ich dopad na environmentálny manažment v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Brigita Boorová. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 4. GÁBRIŠOVÁ, Denisa. Logistika a riadenie dodávateľského reťazca v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 5. GALBAVÝ, Boris. Aplikácia modelov obnovy vo vnútropodnikovom manažmente výroby : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 6. PALUŠKOVÁ, Lucia. Vplyv certifikácie manažérskych systémov na podniky v SR : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 7. PEKÁROVÁ, Michaela. Environmentálne inovácie a ich súvislosť s cirkulárnou ekonomikou v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Brigita Boorová. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 8. RUČINSKÝ, Tomáš. Alokácia jednopredmetnej prúdovej linky vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠRÁMEK, Martin. Inovácie v logistike a ich v význam v digitálnom veku : diplomová práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 10. VÍGHOVÁ, Mária. Udržateľný rozvoj a environmentálne orientovaná logistika v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha