Výsledky vyhľadávania

 1. Zborník vedeckých statí, príspevkov k 25. výročiu založenia, vzniku a existencie Katedry manažmentu výroby a logistiky, FPM, EU v Bratislave. Zostavil: Andrej Dupaľ ; oponenti: Anita Romanová, Júlia Vybíralová. 1. vydanie. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2021. [118 s.] [7,025 AH]. ISBN 978-80-225-4914-1.
 2. BENKO, Matúš. Moderné výrobné technológie a ich význam pre podnik a spoločnosť : bakalárska práca. Školiteľ: Klaudia Gubová. Bratislava, 2021. 46 s.
  kniha

  kniha

 3. JURKÁČEK, Matej. Vnútropodnikový informačný systém - aktuálne problémy súvisiace s digitalizáciou : diplomová práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2021. 70 s.
  kniha

  kniha

 4. IZAKOVIČ, Tadeáš. Osobitosti obslužných procesov vo výrobnom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Júlia Rakovská. Bratislava, 2021. 37 s.
  kniha

  kniha

 5. GAZDAG, Patrik. Modelovanie logistických procesov v BPMN : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2021. 67 s.
  kniha

  kniha

 6. KOIŠ, Filip. Projekt doručovania zásielok vytvorením spoločného odberného miesta : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2021. 57 s.
  kniha

  kniha

 7. HREHA, Viktor. Výroba a logistika v podmienkach rozvoja podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2021. 45 s.
  kniha

  kniha

 8. SENTÁLOVÁ, Andrea. Alokačný manažment výroby v rozvoji podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2021. 54 s.
  kniha

  kniha

 9. ARPÁŠOVÁ, Ema. Kreatívne možnosti zdokonaľovania v príprave výroby : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2021. 51 s.
  kniha

  kniha

 10. KUPČA, Igor. Tendencie rozvoja obslužných procesov v manažmente výroby : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2021. 68 s.
  kniha

  kniha