Výsledky vyhľadávania

 1. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko-manažérske aspekty súčasného podnikania. vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu - Ekonomicko - manažérske aspekty súčasného podnikania : recenzovaný zborník abstraktov z vedeckého workshopu. Recenzenti: Branislav Kršák, Peter Mesároš. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. CD-ROM 29 s. ISBN 978-80-225-4707-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. BAJČIOVÁ, Vladimíra. Metódy operačnej analýzy v riešení dopravných úloh : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Pružinský. Košice, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha

 3. BREZNAYOVÁ, Stanislava. Využívanie fondov EÚ na podporu výskumu, vývoja a inovácií v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Emília Duľová Spišáková. Košice, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 4. BŽANOVÁ, Klaudia. Ekonomicko-environmentálne aspekty nakladania s odpadom v meste Michalovce : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2020. 33 s.
  kniha

  kniha

 5. GREJTÁKOVÁ, Miroslava. Analýza vývoja vkladov a úverov v bankách na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Jozefína Hvastová. Košice, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 6. GROMANOVÁ, Jana. Vývoj úverov v bankách na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Jozefína Hvastová. Košice, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 7. HANCOVÁ, Viktória. Vývoj vkladov v bankách na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Jozefína Hvastová. Košice, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha

 8. HRICKO, Peter. Zhodnotenie dopadov globalizácie vo vybranom sektore na vývoj vo svetovej ekonomike : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 9. HUDÁKOVÁ, Jana. Zhodnotenie využívania fondov EÚ Slovenskou republikou : bakalárska práca. Školiteľ: Emília Duľová Spišáková. Košice, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 10. RUBICKÁ, Zuzana. Význam a využívanie vybraných prírodných zdrojov v odvetvovej štruktúre vo svetovom hospodárstve : bakalárska práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha