Výsledky vyhľadávania

 1. ČERNEGOVÁ, Daniela. Hodnotenie návratnosti investičných aktivít vo vybranom podniku a ich prispôsobovanie zmenám prostredia v súlade s environmentálnym rozvojom : diplomová práca. Školiteľ: Pavol Andrejovský. Košice, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha

 2. ONDRUŠ, Pavel. Možnosti uplatnenia princípov obehového hospodárstva v podmienkach vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 3. TEJOVÁ, Klára. Finančno - ekonomická analýza vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Marek Meheš. Košice, 2019. 59 s.
  kniha

  kniha

 4. IVANČO, Michal. Zlepšovanie podnikových procesov vo vybranej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 5. BARKÓCIOVÁ, Miroslava. Možnosti uplatnenia princípov obehového hospodárstva v podmienkach Slovenskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 47 s.
  kniha

  kniha

 6. BUDZÁKOVÁ, Viktória. Ekonomicko - environmentálne aspekty nakladania s komunálnym odpadom v meste Levoča : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 7. ČABALOVÁ, Alžbeta. Ekonomicko - environmentálne aspekty zhodnocovania komunálneho odpadu z pohľadu samosprávy : bakalárska práca. Školiteľ: Michal Stričík. Košice, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 8. DUDAŠKOVÁ, Lucia. Rozhodovanie o vhodnej právnej forme podnikania : bakalárska práca. Školiteľ: Michaela Bruothová. Košice, 2019. 57 s.
  kniha

  kniha

 9. FLOREKOVÁ, Patrícia. Zdravotné poistenie v krajinách V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Bačová. Košice, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 10. HALLÉROVÁ, Viktória. Zhodnocovanie komunálnych odpadov v krajinách V4 : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Bačová. Košice, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha