Výsledky vyhľadávania

 1. Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://jias.euke.sk/> ISSN 1338-5224.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 2. STAŠKOVÁ, Slavomíra. Náklady na kvalitu v integrovaných manažérskych systémoch : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2017. 111 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. LACKO, Roman. Zhodnotenie efektívnosti vybraných lôžkových oddelení a analýza vplyvu kontextuálnych premenných : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Košice, 2016. 132 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. VERNER, Robert. Biologically inspired optimization algorithms in corporate finance : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Košice, 2015. 147 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. SABOLOVÁ, Martina. Zvyšovanie výkonnosti podniku pomocou minimalizácie premárnených príležitostí : dizertačná práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2015. 106 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. GÁBOR, Vladimír. Meranie výkonnosti procesov v neziskových organizáciách zameraných na špecifické služby : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Hajduová. Košice, 2015. 113 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. KIŠ-PETYOVÁ, Viktória. Znižovanie nákladov vo výrobnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Michal Tkáč. Košice, 2014. 65 s.
  kniha

  kniha

 8. KURAŠ, Michal. Analýza ekonomickej aktivity v členských krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Megyesiová. Košice, 2014. 78 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. TÖRÖKOVÁ, Patrícia. Rodová rovnosť v krajinách Európskej únie : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Megyesiová. Košice, 2014. 85 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. GROŠOVÁ, Mária. Využívanie informačných a komunikačných technológií v krajinách EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Silvia Megyesiová. Košice, 2014. 83 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha